Åtgärder

Åtgärder för ålens bevarande

Håkan Wickström

Vattenkraftföretagen fortsätter satsningen på åtgärder för ålens bevarande. 2016 består åtgärderna av utsättning av ålyngel på västkusten samt flytt och nedtransport av utvandringsfärdig ål i fyra vattendrag: Göta älv, Lagan, Ätran och Motala ström.

Sommaren 2015 sattes 333 000 ålyngel ut i Västerhavet. Flytt och nedtransport av utvandringsfärdig ål genomfördes under 2015 i fyra vattendrag: Göta älv, Lagan, Ätran och Motala ström. Drygt 16 000 ålar transporterades förbi kraftverken.

Under programperioden 2011 - 2014 flyttades nästan 47 000 lekvandrande ålar förbi kraftverken i Göta älv, Lagan, Motala ström och Mörrumsån. I Göta älv, Lagan och Motala ström anlitades yrkesfiskare. I Mörrumsån användes en fast anordning med uppsamling. Cirka 1,6 miljoner importerade ålyngel sattes ut i Västerhavet. Uppskattningsvis kommer den åtgärden resultera i ca 320 000 blankålar, efter en uppväxttid på ca 15 år.

Krafttag ål har pågått sedan 2011. Åtgärderna bekostas av Vattenfall Vattenkraft, Uniper, Fortum, Statkraft Sverige, Tekniska Verken i Linköping och Holmen Energi.