Organisation

Styrgrupp

Erik Sparrevik, Vattenfall vattenkraft AB (ordförande)
Niklas Egriell, Havs- och vattenmyndigheten
Johan Tielman, Uniper
Marco Blixt, Fortum
Jan Lidström, Holmen Energi
Morgan Rubensson, Statkraft Sverige AB
Katarina Ingvarsson/Ola Palmquist, Tekniska Verken i Linköping AB
Sara Sandberg, Energiforsk (programledare, adj.)