Program

Nätverk inom termisk energiomvandling

Under hösten 2018 lanserade vi två nya satsningar inom området termisk energiomvandling som komplement till pågående och fortsatta forskningsprogram inom Energiforsk.

De två satsningarna ska betraktas som separata enheter och har delvis olika målgrupper, men kommer att ha utbyte med varandra och vara beroende av varandras resultat, därför presenteras de här gemensamt.