Samverkansplattform

Samverkansplattform för termisk energiomvandling

Rådet för Termisk energiomvandling, det som tidigare kallades Kraft och värme, har diskuterat hur nya kunskapssatsningar som forskning och utveckling ska komma till användning på ett bättre sätt. Lösningen är att arbeta för en ökad implementering i en gemensam plattform.

Bakgrunden är att forskningskartan har blivit alltmer komplex. Forskningen har områden som överlappar varann, initiativ tas på olika håll och många olika utlysningar görs. Det tar därför tid att få överblick och att göra prioriteringar och flera företag har inte personella resurser för att ta fram egna beslutsunderlag.

Området Termisk energiomvandling är brett och täcker frågor som bränsletillförsel, produktion av el, värme och kyla, kraftvärmens anpassning till sin roll i energisystemet, lagring av termisk energi, askhantering, distribution av fjärrvärme och fjärrkyla, marknadslösningar samt samspel mellan producenter och konsumenter.

Nyttor:

  • Kortare tid för initiering av projekt och program
  • Bättre samordning mellan olika satsningar
  • Säkrad finansiering för mindre förarbeten (företagen behöver inte ta emot ”småofferter”)