Program

North European Power Perspectives NEPP

Det här programmet studerar olika frågor kring utvecklingen av det framtida elsystemet och elmarknaden i Norden och Nordeuropa. Det finns ett stort behov av ny kunskap med ett större perspektiv på utvecklingen inom marknad, produktion, nät och användning av el.

De nordiska och europeiska energisystemen står inför betydande utmaningar. Under de kommande åren ska en lång rad beslut fattas inom energi- och klimatområdet som handlar om inriktningen av politiken och utformningen av styrmedel och regelverk, men också om nya investeringar i infrastrukturen. Det finns därför ett stort behov av ny kunskap där man tar ett större perspektiv på den framtida utvecklingen inom elmarknaden, elproduktionen, elnäten och elanvändningen.

En utvidgad elmarknad i EU öppnar för användning och export av klimatneutral nordisk el. Men samtidigt som elproduktionen förväntas expandera så växer den nordiska elanvändningen relativt långsamt. Skärpta krav kommer att ställas på reglerresurser och nätkapacitet i takt med att produktionen blir mindre förutsägbar. Detta understryker behovet av genomgripande kunskap med helhetsperspektiv på energimarknaden.  

Forskningsprogrammet, som också kallas NEPP, är multidisciplinärt och handlar om utvecklingen av elsystemen och elmarknaderna i Sverige, Norden och Europa i tidsperspektiven 2020, 2030 och 2050. Den första etappen har genomförts under 2011-2015 av välmeriterade forskare och analytiker från såväl elteknik och energisystemteknik som företagsekonomi. Mer om programmet finns här! 

 

Hänt inom programmet

Spännande forskningsresultat drog fullt hus

Lunchseminariet Nya forskningsrön bygger framtidens elmarknad som arrangerades av Energiföretagen Sverige och Energiforsk under torsdagen var fullsatt till sista plats. Inte konstigt eftersom det handlade om framtidens elmarknad med de stora utmaningar som väntar.

29 maj 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Livesändning om nya utmaningar för det nordiska kraftsystemet

Missa inte möjligheten att följa seminariet Reglering av ett framtida kraftsystem då vi redovisar åtta betydande utmaningar och möjliga lösningar för system med en ökad andel vind- och solkraft. Det är forskningsprogrammet North European Power Perspectives, NEPP som livesänder från Norra Latin i Stockholm mellan 13 och 16. Sändningen finns tillgängligt en månad efter konferensen.

16 mar 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


NEPP levererar spännande slutsatser

Många intressanta slutsatser presenterades i dag på ”Ett robust och leveranssäkert elsystem 2020, 2030 och 2050” en konferens om hur man kan skapa en balanserad och effektiv utveckling av elsystemet i Sverige, Norden och övriga Europa.

5 feb 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Behov av robusta och leveranssäkra elsystem

Forskningsprogrammet North European Power Perspectives, NEPP, håller den 5 februari en konferens om att åstadkomma balanserade och effektiva utvecklingsvägar för Sveriges, Nordens och EU:s elsystem: Ett robust och leveranssäkert elsystem 2020, 2030 och 2050

17 dec 2015


Nyhetsarkiv
Stefan Montin
08-677 ​27 59

Uppdragsgivare

Elföretagen, Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Svenskt Näringsliv. Nordisk Energiforskning har bidragit till finansieringen av vissa delprojekt och Samordningsrådet för Smarta Elnät har lagt ett flertal forskningsuppdrag på programmet.