Program

Optimalt livslängdsutnyttjande av vattenkraftaggregat

Här ska vi utveckla modeller och prototyper som visar hur komponenter i vattenkraftverk kan utnyttjas optimalt med hjälp av övervakning, tillståndsbedömningar och värdering av risker.

Forskningen kallas också MonitorX och genomförs i samarbete med Energi Norge och forskningsföretaget SINTEF Energiforskning under namnet Optimal levetidsutnyttelse basert på overvåking av teknisk tilstand og risiko. Fokus är inriktat på underhåll av de olika delarna i ett vattenkraftverk.

Ansvarig

Sara Sandberg
08-677 27 28