Organisation

Organisation

Programstyrelsen ansvarar för idéer, strategier, ekonomi och den övergripande planeringen av programmet. Deltagarna granskar och bedömer också forsknings- och projektansökningar och godkänner slutrapporter från programmets projekt. Programstyrelsen består av följande personer:

Jenny Paulinder, Göteborg Energi AB (ordförande)
Lars Enarsson, Ellevio AB
Mari Jacobsson, Svenska kraftnät
Jonas Alterbeck, Svenska kraftnät
Hans Andersson, Vattenfall Eldistribution AB
Kenny Granath, Mälarenergi Elnät AB
Pär Erik Petrusson, Jämtkraft AB
Magnus Brodin, Skellefteå Kraft Elnät AB
Ola Löfgren, Föreningen Industriell Elteknik (FIE)
Carl Johan Wallnerstöm, Energimarknadsinspektionen
Anders Richert, Elsäkerhetsverket
Susanne Olausson, Energiforsk AB (programansvarig)