Om programmet

Nyttan med smarta nät

Intresset för att utveckla elsystemet i riktning mot nya produktions- och förbrukningsmönster är stort. Detta är en följd av samhällets anpassning för att minska klimatpåverkan.

Programmet möter efterfrågan på framtidens elnät genom att göra det möjligt att mäta tillståndet i elnätet. Med utgångspunkt från den information man får fram kan elflödet detaljstyras och olika aktörer kan utbyta information. Nyttan av ett smart elnät syns hos alla aktörer - kunder, energibolag och samhället i stort. 

Nytta för kunden
Elsystemet har en bättre tillförlitlighet. Kunderna kan få information om elavbrott, men också elleveranser till lägre kostnader. 

Nytta för energibolaget
Nätägare och elhandlare kan utföra reparationer, underhåll, spänningsstyrning, identifiering av bortkopplade kunder mycket mer effektivt. Dessutom blir kostnaderna för investeringar lägre. 

Nytta för samhället
På systemnivå märks skillnaden i en förändrad produktion och ett annorlunda konsumtionsmönster. Dessutom bidrar Smarta Elnät med en minskad miljöpåverkan och lägre överföringsförluster.

Programmet pågår mellan 2014 och 2018.