Organisation

Samverkansprogram

SolEl är ett så kallat samverkansprogram som drivs av Energiforsk tillsammans med Energimyndigheten. Ett programråd med ledamöter från näringsliv och samhälle är knutet till programmet. Programrådet medverkar i urvalet av projekt och ger sin bild av vilken typ av forskning som behövs för att uppfylla programmets mål.

Programrådet består av Andrew Machirant, Bengt Stridh, Christer Bergerland, Erika Antonsson, Hannes Schmied, Joel Skagerberg, Lars Hedström, Mikaela Lenz och Rickard Nygren. Linn Sjöström och Tobias Walla från Energimyndigheten är adjungerade liksom Monika Adsten från Energiforsk. Programrådets granskar inkomna ansökningar och ger råd till Enregimyndigheten angående om ansökningarna bör beviljas eller avslås. Rådet följer också projektens framdrift och granskar de olika projektens slutrapporter.