Rapport

Framtidens solel till hyresgäster

Den bästa affärsmodellen för solelanläggningar på hyresfastigheter är ett så kallat gemensamhetsabonnemang, det vill säga ett elnät i en byggnad med en enda anslutningspunkt till nätet.

Fördelarna är att fastighetsägaren får bättre avsättning för solelen, att avgifterna till det fasta elnätet blir lägre och att hyresgästerna kan få tillgång till närproducerad förnybar energi. Men fastighetsägare känner en stor osäkerhet kring de regelverk och förutsättningar som gäller solel. Resultaten av den här studien visar tydligt att den lagändringen om skatt på energi som infördes i juli 2016 är svårtolkad. Många fastighetsägare väljer därför att avvakta med en satsning på solceller.

Här har ett antal insatsområden identifierats för att ge fler hyresgäster tillgång till solel. Det handlar bland annat om att införa tydligare lagar och regler, att genomföra teknikutbildningar för att höja kunskapen bland bostadsbolag och fastighetsägare och att ha organiserade erfarenhetsutbyten mellan olika fastighetsbolag.

Nyheter

Framtidens lager för värme och kyla

Termiska energilager kommer att spela en stor roll i många fjärrvärmesystem fram över. Energiforsks workshop ”Borrhålslager för morgondagens fjärrvärme” drog ett hundratal deltagare från olika delar av världen.

24 sep 2018


Nytt samarbete för att lösa effektbristen

Energiforsk deltar i ett samarbete med Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät i EU-projektet CoordiNet. Syftet är att finna lösningar på den effektbrist som finns på olika platser i det svenska elnätet.

19 sep 2018


Biogas i den cirkulära ekonomin

Energiforsk har varit huvudförfattare till en rapport om vilken roll biogas och anaerob rötning har i den cirkulära ekonomin. Rapporten har skrivits tillsammans med kollegor från Danmark, Norge och Finland.

29 aug 2018


SMHI testar bättre vårflodsprognoser

Nu finns det nya resultat från en statistisk multimetodmodell för beräkning av vårfloden i olika områden i Sverige som kan förbättra prognoserna avsevärt.

23 aug 2018


Spännande vecka med Gasakademin

Sommarskolan Gasakademin, som pågår den här veckan, arrangeras i år på idylliska Ängavallen i sydvästra Skåne. Utbildningen har lockat tretton doktorander och unga professionella inom gasbranschen i Sverige och Danmark.

16 aug 2018


Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:370

Författare

Hanna Jansson och Simon Strandberg