Rapport

Framtidens solel till hyresgäster

Den bästa affärsmodellen för solelanläggningar på hyresfastigheter är ett så kallat gemensamhetsabonnemang, det vill säga ett elnät i en byggnad med en enda anslutningspunkt till nätet.

Fördelarna är att fastighetsägaren får bättre avsättning för solelen, att avgifterna till det fasta elnätet blir lägre och att hyresgästerna kan få tillgång till närproducerad förnybar energi. Men fastighetsägare känner en stor osäkerhet kring de regelverk och förutsättningar som gäller solel. Resultaten av den här studien visar tydligt att den lagändringen om skatt på energi som infördes i juli 2016 är svårtolkad. Många fastighetsägare väljer därför att avvakta med en satsning på solceller.

Här har ett antal insatsområden identifierats för att ge fler hyresgäster tillgång till solel. Det handlar bland annat om att införa tydligare lagar och regler, att genomföra teknikutbildningar för att höja kunskapen bland bostadsbolag och fastighetsägare och att ha organiserade erfarenhetsutbyten mellan olika fastighetsbolag.

Nyheter

Konferens om digitaliseringen som förändrar energisektorn

Nu bjuder Energiforsk och Forum för smarta elnät in till en konferens om den digitala utvecklingen inom energisektorn. Hur kan vi förbereda oss och dra nytta av utvecklingen?

23 feb 2018


Människans roll i energisystemet

Det finns en vision om smarta elnät som förutsätter att hushållen aktivt ska medverka genom att använda ny teknik och att balansera sin elanvändning. Men det saknas kunskap om hur tekniken för smarta elnät ska designas och implementeras för att passa in i människors vardag visar en ny studie.

20 feb 2018


Framtidens medarbetare på besök

Härom kvällen bjöd vi tillsammans med branschorganisationen Energiföretagen Sverige in energistudenter och nysvenska energiingenjörer till mingel och samtal om forskning, innovation och jobbmöjligheter i energibranschen.

14 feb 2018


Sökes: projektledare energi och miljö

Energiforsks portfölj inom vattenkraft är bred och omfattande. Projekten resulterar i ny kunskap inom miljö, dammsäkerhet, hydrologi och betong. Den största satsningen är Svenskt vattenkraftcentrum, med visionen att vara en av världens ledande utbildnings- och forskningsmiljöer inom vattenkraft och dammar.

1 feb 2018 - Vattenkraft och kärnkraft


Digitalisering ett viktigt verktyg

Det var fullsatt när Energiforsks årliga kärnkraftkonferens genomfördes på temat digitalisering i förra veckan. Konferensen gav många konkreta exempel på vad begreppet digitalisering kan innebära i praktiken.

30 jan 2018


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:370

Författare

Hanna Jansson och Simon Strandberg