Rapport

Framtidens solel till hyresgäster

Den bästa affärsmodellen för solelanläggningar på hyresfastigheter är ett så kallat gemensamhetsabonnemang, det vill säga ett elnät i en byggnad med en enda anslutningspunkt till nätet.

Fördelarna är att fastighetsägaren får bättre avsättning för solelen, att avgifterna till det fasta elnätet blir lägre och att hyresgästerna kan få tillgång till närproducerad förnybar energi. Men fastighetsägare känner en stor osäkerhet kring de regelverk och förutsättningar som gäller solel. Resultaten av den här studien visar tydligt att den lagändringen om skatt på energi som infördes i juli 2016 är svårtolkad. Många fastighetsägare väljer därför att avvakta med en satsning på solceller.

Här har ett antal insatsområden identifierats för att ge fler hyresgäster tillgång till solel. Det handlar bland annat om att införa tydligare lagar och regler, att genomföra teknikutbildningar för att höja kunskapen bland bostadsbolag och fastighetsägare och att ha organiserade erfarenhetsutbyten mellan olika fastighetsbolag.

Nyheter

Användbart för att möta affärsrisker

Det är viktigt att förbereda sig på förändringar i omvärlden – varierande energipriser, skatter, styrmedel, tekniska förändringar och frågor om nät och distribution. Att förvalta företagets tillgångarpå ett bra sätt innebär en bättre kontroll och leder till stora ekonomiska besparingar.

19 jun 2018


Energiforsk till nya höjder med Elin

I dag välkomnar vi Elin Hellmér till oss på Energiforsk. Elin kommer i första hand att jobba med forskningsfrågor inom vattenkraft som leder till ny kunskap om miljö, dammsäkerhet, hydrologi och betong.

1 jun 2018


Webbsänd konferens om digitalisering

Följ vår konferens om digitaliseringen som förändrar energisektorn via webben på torsdag förmiddag!

14 maj 2018


Ständigt utbyte av erfarenheter

Ett viktigt projekt i forskningsprogrammet Smarta elnät handlar om att införa en standard för automation i eldistributionsnätet. Projektet genomför regelbundna nätverksträffar där nyheter och erfarenheter sprids och diskuteras i energibranschen.

9 maj 2018


Projektidéer om energiaska senast 1 juni

Varje år produceras cirka 1,7 miljoner ton aska som en del i det svenska energisystemet. Att utnyttja askor som en resurs i stället för att deponera bidrar till långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga energisystem baserade på förnybara bränslen. Nu uppmuntrar vi projektutförare att lämna forskningsförslag.

3 maj 2018


Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:370

Författare

Hanna Jansson och Simon Strandberg