Rapport

Framtidens solel till hyresgäster

Den bästa affärsmodellen för solelanläggningar på hyresfastigheter är ett så kallat gemensamhetsabonnemang, det vill säga ett elnät i en byggnad med en enda anslutningspunkt till nätet.

Fördelarna är att fastighetsägaren får bättre avsättning för solelen, att avgifterna till det fasta elnätet blir lägre och att hyresgästerna kan få tillgång till närproducerad förnybar energi. Men fastighetsägare känner en stor osäkerhet kring de regelverk och förutsättningar som gäller solel. Resultaten av den här studien visar tydligt att den lagändringen om skatt på energi som infördes i juli 2016 är svårtolkad. Många fastighetsägare väljer därför att avvakta med en satsning på solceller.

Här har ett antal insatsområden identifierats för att ge fler hyresgäster tillgång till solel. Det handlar bland annat om att införa tydligare lagar och regler, att genomföra teknikutbildningar för att höja kunskapen bland bostadsbolag och fastighetsägare och att ha organiserade erfarenhetsutbyten mellan olika fastighetsbolag.

Nyheter

Asoos Rasool med stort engagemang för FoU

Vid senaste mötet i Energiforsks forskningsråd för elnät, vindkraft och solel valdes Asoos Rasool från Mälarenergi till ny ordförande. Rådet är energibranschens arena för diskussioner, prioriteringar och beslut om finansiering av gemensam FoU.

13 nov 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Kompetensöverföring mellan generationer

Årets konferens om vibrationer i kärnkraften var en utmärkt möjlighet för överföring av kompetens mellan olika generationer. Ett intressant program varvades med möten och diskussioner mellan allt från pensionerade nestorer till nybakade ingenjörer från kärnkraftverk, tillverkare, forskningsinstitutioner och konsultföretag.

9 nov 2017 - Vattenkraft och kärnkraft


Förbereder energisektorn för den digitala utvecklingen

Nu startar Energiforsk ett nytt projekt kring digitalisering i energisektorn. Syftet är att förbereda aktörerna inom energiområdet för de möjligheter som öppnas med den ökade digitaliseringen och samtidigt visa på ett antal utmaningar.

25 okt 2017


Spännande samverkan

Energiforsk kommer att samverka med Grön Bostad Stockholm och Smart City Sweden för att utveckla innovationer kring affärer, teknik och hållbara städer.

18 okt 2017 - Värme, kyla och kraftvärme


Nytt verktyg för kostnads-nyttoanalys i vattenkraften

Forskningsprogrammet Kraft och liv i vatten håller utbildningar för de som arbetar med vattenkraftens miljöfrågor på företag och myndigheter.

13 okt 2017 - Vattenkraft och kärnkraft


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:370

Författare

Hanna Jansson och Simon Strandberg