Organisation

Organisation

Organisationen består av en programstyrelse och en styrgrupp. Programstyrelsen verkar för den övergripande ekonomin och planeringen av programmet. Programstyrelsen består av följande personer:

Pernilla Winnhed, Energiföretagen Sverige (ordförande)
Erik Thunberg, Svk
Eva Albåge Nordberg, Energiföretagen Sverige
Henrik Wingfors, Energiföretagen Sverige
Viktoria Neimane, Vattenfall
Inge Pierre, Energiföretagen Sverige
Susanne Olausson, Energiforsk

Styrgruppens uppgifter:
Rekommendera kommittéer där energiföretagen bör ha gemensam representation och ordförandeskap/sekreterarfunktion bör eftersträvas
Besluta om representation i kommittéer där Energiforsk finansierar branschens medverkan
Följa den ekonomiska utvecklingen i projektet.

Följande personer utgör styrgruppen för SEK:

  • Viktoria Neimane, Vattenfall Eldistribution (ordförande)
  • Erik Thunberg, Svk
  • Thomas Pehrsson, E.ON Elnät
  • Olle Hansson, Ellevio
  • Erik Spiegelberg, Vattenfall Vattenkraft
  • Sven-Olof Kindstedt, SOK Structuring System
  • Susanne Olausson, Energiforsk