Organisation

Organisation

Organisationen består av en programstyrelse och en styrgrupp. Programstyrelsen verkar för den övergripande ekonomin och planeringen av programmet. Programstyrelsen består av följande personer:

Pernilla Winnhed, Energiföretagen Sverige (ordförande)
Erik Thunberg, Svenska kraftnät
Eva Albåge Nordberg, Energiföretagen Sverige
Henrik Wingfors, Energiföretagen Sverige
Viktoria Neimane, Vattenfall
Inge Pierre, Energiföretagen Sverige
Susanne Olausson, Energiforsk

Styrgruppens uppgifter:
Rekommendera kommittéer där energiföretagen bör ha gemensam representation och ordförandeskap/sekreterarfunktion bör eftersträvas
Besluta om representation i kommittéer där Energiforsk finansierar branschens medverkan
Följa den ekonomiska utvecklingen i projektet.

Följande personer utgör styrgruppen för SIS:

  • Inge Pierre, Energiföretagen Sverige (ordförande)
  • Anna Hinderson, Vattenfall
  • Eva Albåge Nordberg Svensk Fjärrvärme
  • Per Rosén, E.ON Sverige
  • Jennie Winbo, Göteborg Energi
  • Sven-Olof Kindstedt, SOK Structuring System
  • Jan Frisk, Energiföretagen Sverige
  • Cecilia Kellberg, Energiföretagen Sverige
  • Susanne Olausson, Energiforsk (programansvarig)