Organisation

Organisation

Organisationen består av en programstyrelse och en styrgrupp. Programstyrelsen verkar för den övergripande ekonomin och planeringen av programmet. Programstyrelsen består av följande personer:

Eva Albåge Nordberg, Energiföretagen Sverige (ordförande)
Erik Thunberg, Svenska kraftnät
Henrik Wingfors, Energiföretagen Sverige
Viktoria Neimane, Vattenfall
Anna Hinderson, Vattenfall
Susanne Stjernfeldt, Energiforsk

Styrgruppens uppgifter:
Rekommendera kommittéer där energiföretagen bör ha gemensam representation och ordförandeskap/sekreterarfunktion bör eftersträvas
Besluta om representation i kommittéer där Energiforsk finansierar branschens medverkan
Följa den ekonomiska utvecklingen i projektet.

Följande personer utgör styrgruppen för SIS:

  • Anna Hinderson, Vattenfall (ordförande)
  • Harald Andersson, E.ON Sverige
  • Per Lindeberg, Göteborg Energi
  • Johanna Rosenlind, Energiföretagen Sverige
  • Susanne Stjernfeldt, Energiforsk (programansvarig)
"

"