Program

Svenskt vattenkraftcentrum

Svenskt vattenkraftcentrum, SVC, är ett centrum för utbildning och forskning om vattenkraft och gruvdammar. Vår verksamhet ska säkerställa kunskaps- och kompetensförsörjningen i Sverige. Målet är en effektiv och tillförlitlig vattenkraftproduktion och en tryggad dammsäkerhet, som en viktig del av ett uthålligt energisystem.

Visionen är att SVC ska vara en av världens ledande utbildnings- och forskningsmiljöer inom vattenkraft och dammar. Programmet består av forskningsområdena vattenbyggnad och vattenturbiner och generatorer och är inriktad på frågor som är unika för vattenkraft och gruvdammar. Inom respektive område finns det fyra forskningsmiljöer med en ansvarig seniorforskare i varje. Missa inte Svenskt vattenkraftcentrums konferens i Luleå en 15 och 16 maj. 

 

Hänt inom området

Next SVC research school in December

Don't miss out on a chance to take part in the seventh SVC research school. This year, the courses will be held at Luleå University of Technology in December.

20 sep 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Linn letar nya reglerstrategier

Frekvenskvaliteten har under många år kontinuerligt försämrats i det nordiska elsystemet. Förändrade marknadsvillkor och en ökad andel vindkraft gör att det finns behov av nya reglerstrategier. Linn Saarinen driver ett doktorandprojekt som ska visa hur dessa strategier ska se ut.

5 jul 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Kunden vet vad som är viktigt

Att beställa, restaurera eller uppgradera ett vattenkraftsaggregat kräver noggrann planering. Men hur resonerar leverantören? På Voith Hydro i Västerås betonas bland annat kundspecifikationens betydelse för ett lyckat resultat.

5 jul 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Konsulter som forskar viktigt för SVC

På Europas största teknikkonsultbolag Sweco växer antalet anställda med forskningsbakgrund. Det är bra, tycker Petter Stenström, chef för Vattenkraft och dammar som intervjuas här!

5 jul 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Ökad förståelse om inre erosion hos dammar

Inre erosion är ett begrepp som omfattar all oönskad materialtransport genom en damm, och som i sin allvarligaste form kan leda till dammbrott. Forskaren Hans Rönnqvist har analyserat den komplexa processen och resultatet visar att det finns flera faktorer bakom inre erosion som tidigare inte uppmärksammats.

1 apr 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Visa fler nyheter

Ansvarig

Sara Sandberg
08-677 27 28

Konferens i Luleå 15 och 16 maj

Missa inte Svenskt vattenkraftcentrums konferens med massor av resultat och nyheter från forskningen!