Examensarbeten

Examensarbeten

Här kan du se vilka examensarbeten som har utförts inom Svenskt vattenkraftcentrum och som ingår i den nuvarande fasen av programmet mellan 2013 och 2018.

Field distribution in stator core end packages of hydropower generators
William Johnsson, 2015, Voith/Uppsala Universitet
Operation dependent costs of non-optimal hydropower production
Effects on the operational pattern of the Small Lule River
Joel Lännevall, 2016, VRD/Uppsala Universitet
Reläskyddssystem för småskalig vattenkraft: En fallstudie för rekommenderad uppgradering av reläskyddssystem
Anders Edberg, 2016, SWECO/Uppsala Universitet
Avbördning via turbinerna: En fallstudie av ett litet vattenkraftverk och ett högt flöde http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:847699 Mikael Gidstedt, Statkraft/Uppsala Universitet
Frequency control: Pay for performance http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:846688&dswid=9254  Elin Dahlborg, 2015, VRD/Uppsala Universitet
Wireless control and measurement system for a hydropower generator with brushless exciter http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A825652&dswid=-9602 Fredrik Evestedt, 2015, Uppsala Universitet
Active rectification and control of magnetization currents in synchronous generators with rotating exciters Implementation of the SVPWM algorithm using MOSFET technology http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A840132  Tomas Johansson, 2015, Uppsala Universitet
Förbrukningsflexibilitetens potential och påverkan på kraftsystemet: Med fokus på automatisk frekvensreglering genom styrning av kylskåp http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A851225 Sandra Ly och Linda Thell, 2015, SVK/Uppsala Universitet
Short-term regulating capacity and operational patterns of The Lule River with large wind power penetration http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:742524 Joakim Lönnberg, 2014, VRD/Uppsala Universitet
Säkerhetsklassificering av dammar: En kartläggning av system i Sverige, Norge, Finland, Schweiz, Kanada och USA http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:667859 Johan Berg, Maria Lidner, 2014, VRD/Uppsala Universitet
Safety Analysis of the Baihetan Dam: By Investigating the Pressure Distribution on the Plunge Pool Floor http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=4&pid=diva2:677971 Viktor Gårdö, Yasmin Lindholm, 2014, VRD/Uppsala Universitet
Nya utmaningar för småskalig vattenkraft : Konsekvensutredning av Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande 2013:69. http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A742389&dswid=1164 Emma Hagner, 2014, SWECO/Uppsala Universitet
Evaluation of Impacts from River Engineering Measures at Nanjing Reach of Yangtze River: An Application of Hydrodynamic Modelling and Sediment Transportation Simulations http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A761902&dswid=-1719 Marcus Palmquist, Daniel Håkansson, 2014, VRD/Uppsala Universitet
Seepage, Solute transport and Strain-stress Analysis of Ashele Tailings Dams http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:768808/FULLTEXT01.pdf Marcus Gunnteg, Marcus Holmqvist, 2014, VRD/Uppsala Universitet
Fotogrammetrisk analys av kornstorleksfördelningeni erosionsskydd vid kraftverksdammar http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:733857  Annicka Bäcklund, 2014, VRD/Uppsala Universitet
Validering av glidande statorfötter på Hissmofors G6 och G7 http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A783224&dswid=7619  Martin Karlsson, Jämtkraft/Norconsult/Uppsala Universitet
Utredning av frekvensregleringens påverkan på mekanisk utrustning i en kaplanturbin http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A795445&dswid=1458  William Forsström, Skelleftekraft/Uppsala Universitet 
Evaluation of Nordic Generator Technical Requirements Appendix 4
Evaluation of Nordic Generator Technical Requirements Appendix 4: A rotor dynamic analysis of Harsprånget and Midskog
 Erik Nilsson, 2014, Andritz Hydro/LTU
Numerical study of jet flow characteristics of high head and large discharge spillways 
Numerical study of jet flow characteristics of high head and large discharge spillways
 Lisa Gerdin och Mira Rosengren-Keijser 2014, VRD/Uppsala Universitet
Non-invasive techniques for condition monitoring of electrical machines 
Non-invasive techniques for condition monitoring of electrical machines
 John Sjölander)2014, ABB/Uppsala Universitet
Säkerhetsklassificering av dammar 
Säkerhetsklassificering av dammar: En kartläggning av system i Sverige, Norge, Finland, Schweiz, Kanada och USA
 Johan Berg, Maria Lidner 2014, Svenska Kraftnät/ Uppsala Universitet
Frequency Control: Optimal distribution of FCR-N in real-time
Frequency Control: Optimal distribution of FCR-N in real-time
 Linda Ekmarker 2014, VRD/Uppsala Universitet
Productivity Improvements in Assembly: Vertical synchronous generators; Stator Core and Rotor Rim 
Productivity Improvements in Assembly: Vertical synchronous generators; Stator Core and Rotor Rim
 Karl Åström 2014, Voith Hydro/Uppsala Universitet
Design of an Alternative Frequency Controller for Hydropower Stations 
Design of an Alternative Frequency Controller for Hydropower Stations: Reducing the 60-second Floating in the Grid Frequency of the Nordic Power System
 Camilla Odelbrink 2014, VRD/Uppsala Universitet
Implementering av en PSS i Trängslets kraftstation 
Implementering av en PSS i Trängslets kraftstation L. Illis, 2013, Fortum/Uppsala Universitet
Market requirements for pumped storage hydropower profitability
Market requirements for pumped storage hydropower profitability – A case study of Juktan, K. Salevid, 2013, Vattenfall R&D/Uppsala Universitet 
Förstudie för kvalitetssäkring av glidande förband vid Hissmofors vattenkraftstation
Förstudie för kvalitetssäkring av glidande förband vid Hissmofors vattenkraftstation: Specifikt för aggregat G6 och G7, A. Rasmussen, 2013, Norconsult och Jämtkraft/Uppsala universitet 
Validering av vattenkraftmodeller i ARISTO
Validering av vattenkraftmodeller i ARISTO
, M. Lundbäck, 2013, Svenska Kraftnät/Uppsala universitet
AVR for synchronous generator with a six-phase PM alternator and rotating excitation system,
AVR for synchronous generator with a six-phase PM alternator and rotating excitation system
, B. Ivanic, 2013, Uppsala universitet  
An automatic voltage regulating system with Bluetooth communicating devices for brushless excitation of a synchronous generator
An automatic voltage regulating system with Bluetooth communicating devices for brushless excitation of a synchronous generator, E. Tibebu, 2013, Uppsala universitet