Organisation

Vår organisation

En styrgrupp följer projektet, säkerställer relevansen i bevakningen och beslutar om inriktningen på projektet. och vilka . Styrgruppen beslutar också vilka delar som bör prioriteras, ger förslag till fortsatt verksamhet och godkänner rapporteringen och deltar vid årsseminarierna.

Styrgruppen består av följande personer:

Hans Degerstedt, Fortum värme
Martin Rokka, Göteborg energi
Patrik Schneider, Kraftringen
Erik Andersson, Mälarenergi
Svante Carlsson, Skellefteå kraft
Erik Westman, Söderenergi
Magnus Genrup, LTH (utförare)
Marcus Thern, LTH (utförare)
Bertil Wahlund Energiforsk (projektansvarig)