Seminarier

Seminarier

Här samlar vi dokumentation från genomförda seminarier

Seminarium 2015

Örtoftaverket, Kraftringen, Örtofta

Seminarium 2016

Mälarenergis kraftvärmeverk, Västerås

Seminarium 2017

Rya kraftvärmeverk, Göteborg Energi, Göteborg