För projektutförare

Information till projektutförare

Lägesrapport för projekt inom Vindforsk IV

Här hittar du instruktioner för hur lägesrapporterna för de projekt som påbörjats inom Vindforsk IV ska se ut. Följ instruktionerna för hur lägesrapporten ska se ut och skicka till asa.elmqvist@energiforsk.se.

Hämta instruktioner (pdf).

Referensgrupper och slutrapportering

Här hittar du som projektutförare information om referensgruppernas roll, dess sammansättning och vilken information referensgruppen förväntar sig av projektdeltagarna. I samma dokument finner du instruktioner för slutrapportering av projektet.

Ladda ner pdf med instruktioner

Mallar för slutrapportering

Här hittar du Energiforsks mallar för slutrapporten. Mallen ska användas för alla projekt som slutrapporteras inom Vindforsk.

Energiforsks rapportmall
Energiforsks rapportmall på engelska
Instruktioner till rapportmallen