Organisation

Programmets organisation

Vindforsk drivs av Energiforsk och finansieras av Energimyndigheten i samverkan med kraftbolag, nätägare, projektörer och andra i aktörer vindkraftsindustrin. Samarbetet mellan industri och akademi är viktigt för viktigt för utvecklingen av vindkraften. Många intressenter är engagerade i programmets råd och expertgrupper.

Programbeskrivning 

Programbeskrivningen, som kan laddas ner här till höger på sidan, består av en beskrivning av den nuvarande programperiodens innehåll och avgränsningar.

Programråd 

Expertgrupper 

 

 

Ladda ner