Nätverk och egen energi

Nätverk och egen energi för fler och fler

Har du eller ditt företag solceller på taket? I så fall är du del av en stor och global trend för förnybar och decentraliserad energi. Men vad händer med gas, fjärrvärme och energisystemets övriga tjänster när näten inte längre spelar samma centrala roll som förr? Svaren finns i vår forskning!

Det började med solpaneler, men idag är solceller och egna vindsnurror också en spridd teknik. Tyskland leder utvecklingen i västvärlden. Fler vill göra sig oberoende av näten, vare sig det rör sig om elnät, gasnät eller fjärrvärmenät. Historiskt har näten varit en nödvändig länk mellan produktion och användare, men vilken roll spelar de när användaren blir producent? Näten behövs som back-up, men hur ser affärsmodellerna ut och hur blir  rollfördelningen mellan storskaligt och småskaligt i det nya energisystem som nu växer fram? Vi forskar för att få fram svaren!

Inom Energiforsk bedrivs forskning med bäring på egen energi i energisystemet inom programmen:

  • Elnätens digitalisering och IT-säkerhet
  • Futureheat
  • Solel

Titta också på programmet:

  • Energigasteknik