Den här konferensen är avslutad
19 okt, Göteborg

Ångturbiner – försäkring, kondition och beräkning av livslängd

Det tredje årliga seminariet inom Uppföljning av ångturbiner! Seminariet hölls på Ryaverket i Göteborg.

Årets seminarium, som vänder sig till projektets uppdragsgivare, kommer att behandla ett försäkringsbolags upplägg. Det går ut på ett gemensamt ägande och samarbete, ett system för konditionsövervakning av roterande maskiner samt beräkningsmodeller för livslängd.

Under seminariet kommer vi också få höra lite om erfarenheter från verkligheten. Och naturligtvis presenteras även resultat från bevakningen av ångturbinutvecklingen, inklusive övervakningsmodeller för att hitta igensättningar.

Dagen erbjuder också goda möjligheter att möta och diskutera med andra i branschen med samma utmaningar som i din egen verksamhet. I programmet ingår förstås ett studiebesök på Göteborg Energis anläggning Rya kraftvärmeverk. 

Program  

08.30              Livslängdsberäkningar, Oskar Mazur, Siemens

09.15              Gemensamt ägande och samarbete i riskhantering som försäkringsupplägg, Daniel Martin-Vivaldi, Sofia Teljevik, Donovan Dos Santos, FM Global 
–Loss experience with steam turbines and its main drivers
Equipment factors to assess the risks onsite and develop recommendations
Fire protection
Use of analytics to prioritise recommendations and drive risk improvement
Side effect improvement of plant availability and operational predictability 

10.15              Kaffepaus

10.30              Konditionsövervakning av roterande maskiner, Tomas Tibbling, Bently Nevada/GE
–Vilka givare finns det och hur de används för olika applikationer
–Tolkning av vibrationer
–Maskinskydd
–Övervakning av maskinen och hur få fram information om maskinens tillstånd
–Livedemo av systemet på Ryaverket.

11.30              Lunch på Kockarnas kök & catering, Studiebesök Rya kraftvärmeverk 

14.00              Föredrag från verkligheten
– Erfarenheter från Fortums nya biopanna och turbin i Värtan, KVV8, Milos Hall Radojkovic, Fortum
– Summering av Söderenergis haveri, Erik Westman/ Viktor Johansson, Söderenergi

14.45              Ångturbinutveckling, inkl övervakningsmodeller för att hitta igensättningar, Magnus Genrup och Marcus Thern Lunds tekniska högskola

15.30              Styrgruppsmöte

Cirka 16.00          Avslutning av dagen