Den här konferensen är avslutad
20 sep, Stockholm

Borrhålslager för morgondagens fjärrvärmesystem

Vad händer inom utvecklingen av högtemperatur borrhålslager? Den här dagen en utgör en samlingspunkt för dig som är intresserad av värme- och kyllager och framförallt av borrhålslager anpassade till fjärrvärmesystem. Vi har också med oss våra kompetenta norska kollegor från projektet RockStore med nya intressanta projekt på gång.

Under det första passet presenteras både det svenska och norska projektet samt två arbetspaket relaterade till utveckling av nya verktyg för dimensionering och simuleringsverktyg. Under pass nummer två får vi en insyn ett antal innovativa pilotprojekt.

Under eftermiddagen diskuteras samarbete och gemmensamma intressen i projekten.

Energiforsks program Termiska Energilager pågår under 2018-2020 och delfinanserias av Energimyndigheten tillsammans med de deltagade företagen i programmet. De överipande målet är att generar större kunskap om hur, var och när termiska energilager kan utformas och användas, och vilka nyttor de kan ge. Programmet ska också leda till minskad investeringsrisk i ny, innovativ lagringsteknik. Ett av flera fokusområden är att utveckla designen av borrhålslager så att dessa anpassas till integration i fjärrvärmesystem. Ett antal faktiska pilotprojekt kommer genomföras inom programmet. Projekten kommer också ta fram nya metoder och verktyg för driftoptimering av borrhålslager.

RockStore pågår 2018 till 2021 och finansieras av Norges Forskningsråd. Projektet kommer bland annat att utveckla metoder för långtidsövervakning och också förbättra designen av befintliga borrhålslösningar.  

Konferensprogrammet är på gång och byggs på allt eftersom. Men vi kan redan nu lova ett intressant och varierat program! Alla presentationer på förmiddagen kommer att ske på engelska eftersom programmet är öppet för deltagare från världskonferensen 2nd International Ground Source Heat Pump AssociationResearch Track som annordnas av KTH.