Hålltider
09:00
Kaffe
09:30
Välkommen!
Slutseminarium för Krafttag ål mellan åren 2015 och 2017.
Sara Sandberg
Områdesansvarig vattenkraft, Energiforsk
09:40
Fysiska avledare för uppsamling av blankål vid vattenkraftverk
Tekniska utmaningar och kostnadseffektiviseringar.
Olle Calles
Universitetslektor, docent Karlstads universitet
Axel Emanuelsson
Team Vattenbyggnad, Norconsult
10:20
Skonsam drift av kraftverken
Om praktiska utmaningar och erfarenheter från andra länder.
Henrik Jeuthe
Forskaningsassistent Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Kjell Leonardsson
Universitetslektor Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
10:50
Bensträckare
11:10
Låglutande galler
Om betydelsen av spaltvidd för ålpassage och om hydrauliska egenskaper och problem med drivgods.
Daniel Nyqvist
Forskare i fiskekologi, Karlstads universitet
David Aldvén
Forskningsingenjör, Vattenfall
11:45
Diskussion
12:00
Lunch
13:00
Ålvandring komplett
Hur det går till – från start till passage förbi kraftverk?
Henrik Jeuthe
Forskaningsassistent Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Arne Fjälling
Forskare Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
13:40
Fiskräknare
Vilken information kan en fiskräknare ge och vad kan informationen användas till?
Viktor Hebrand
projektansvarig, Fiskevårdsteknik
14:00
Summering
Diskussion om det nuvarande kunskapsläget.
Sara Sandberg
Områdesansvarig vattenkraft, Energiforsk
14:20
Eftermiddagskaffe
14:50
Flytt av blankål och utsättning av ålyngel
Fem olika föredrag om flytt av blankål i Motala ström, Lagan, Göta älv, Ätran och Mörrumsån samt om utsättningar av ålyngel i Västerhavet.
Ola Palmquist
Affärsenhetschef vattenkraft, Tekniska verken i Linköping
Henrik Jatkola
Chef på Statkraft i Laholm
Erik Sparrevik
Vattenfall vattenkraft och ordförande i Krafttag ål
Johan Tielman
Miljöchef, Uniper
15:50
Summering av dagen
Diskussion och frågor.
Erik Sparrevik
Vattenfall vattenkraft och ordförande i Krafttag ål
16:15
Slutord från Krafttag ål och konferensen
Niklas Egriell
Utredare enheten för miljöprövning och miljötillsyn, Havs- och vattenmyndigheten

Pris och anmälan

Detta är slutseminariet för Krafttag ål 2015 till 2017. Programmet genomförs i samverkan mellan vattenkraftföretagen och Havs- och vattenmyndigheten.

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 14 november. Antalet platser är begränsat. 

Varmt välkommen!
Sara Sandberg, styrgruppen för Krafttag ål

Anmäl dig här

Ladda ner