9 okt, Stockholm

Digitaliserat underhåll av fjärrvärmenäten workshop 2

Digitala tekniker gör det möjligt att utveckla prediktiva underhållsmetoder av distributionsnäten. Underhåll som kan förutsägas har i sin tur stor potential att bidra till minskade underhållskostnader. Nu välkomnar vi till den andra workshopen på temat Digitaliserat underhåll av fjärrvärmenät för att öka innovationstakten inom området!

I maj hölls den första workshopen inom Energiforsk värmekluster på temat digitaliserat underhåll av fjärrvärmenät. På kommande workshop följer vi upp de förslag som kom fram i maj, till exempel utvecklingen av den så kallade Elektropotentialmetoden. Men också nya lösningsförslag och utvecklingsområden kommer att fångas upp och lyftas fram.

Förutom ett antal korta presentationer kommer dagen erbjuda stort utrymme för diskussion – ett fullständigt program och samtliga arbetsområden presenteras i september. 

Genom samverkan i värmeklustret erbjuds du och din organisation möjlighet att påverka utvecklingen av ny teknik så att den uppfyller de behov som just ni har. Vi räknar med att det kommer att leda till nya, spännande innovationer!

Plats

Stockholm, lokal är inte bestämd

Dag

Onsdaden den 9 oktober

Tid

9.00-16.00

Medlemskap i Värmeklustret

Medlemmar i Energiforsks värmekluster deltar utan ytterligare kostnad på de aktiviteter som ordnas inom klustret och får tillgång till filer och dokument genom en gemensam filarea.

Läs mer och bli medlem på Värmeklustrets hemsida och kontakta gärna Julia Kuylenstierna eller Helena Sellerholm.

 

Pris och anmälan

PRIS

För medlemmar i Värmeklustret är konferensen gratis, övriga deltagare betalar 4 000 kronor plus moms. 

MEDLEM?

Osäker på om ditt företag är medlem? Se i rutan till höger på Värmeklustrets hemsida

FRÅGOR

Besvaras av Julia Kuylenstierna

Anmäl dig här

Konferenser