3 - 4 dec, Stockholm

Fossilfri kraftvärme – javisst!

Kom och ta del av nya resultat som gör att energi- och skogsindustrin snart kan vara ännu mer resurseffektiv och klimatanpassad. Vi lyfter fram viktiga projekt och erbjuder en möjlighet att blicka in i framtiden tillsammans med forskare och kollegor från företag och myndigheter. Detta är slutkonferensen för SEBRA, Samverkansprogrammet för bränslebaserad el- och värmeproduktion.

Under konferensen kommer nya resultat om effektiva och miljöanpassade anläggningar för kraft- och värmeproduktion att presenteras. Dagarna är också en möjlighet för dig och ditt företag att knyta kontakter och att vara med och påverka framtida forskningsstudier i diskussioner och workshops.

Konferensprogrammet vänder sig till energi- och skogsbolag, konsulter, forskare, beslutsfattare och alla andra som är intresserade av den senaste utvecklingen inom kraftvärmeanläggningar och skogsindustriella lut- och biobränslepannor. Vi träffas en och en halv dag och startar med lunch den 3 december. 

Tisdag 3 december

  • Gemensam nytta i går, i dag och i morgon beskrivs av några huvudaktörer
  • Energimyndighetens GD om utvecklingen inom området
  • Överblick av nya resultat från programmet
  • Inblick i en spännande framtid
  • Gemensam middag

Onsdag 4 december

  • Redovisning av nya resultat
  • Workshop om nya projektidéer
  • Nätverkande och framåtblick

Ett mer detaljerat konferensprogram kommer att finnas tillgängligt inom kort.

Mer om programmet Bränslebaserad el- och värmeproduktion

Pris och anmälan

Pris

Kostnad för konferens, inklusive luncher, kaffe och middag är 4400 kr plus moms.

Kostnad för konferens, luncher och kaffe, utan middag är 3800 kr plus moms.

Hotellbokning

Boka själv hotellrum direkt på hotellet

Frågor

Frågor om konferensen besvaras av Helena Sellerholm

 

 

Konferenser