7 nov, Stockholm

Framgång genom standardisering

Välkommen till ett seminarium om standardisering som vänder sig till energiföretag, distributörer och andra branschaktörer. På seminariet får vi ta del av erfarenheter och tankar kring det viktiga området standardisering inom energiområdet.

Den allra viktigaste anledningen för ett företag att använda standarder är för att få bättre tillgång till marknader, för att förbättra kvaliteten för sina produkter och tjänster och för att ha koll på sin riskhantering.

En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Genom att använda standarder delar vi med oss av best practice, vilket garanterar effektivitet och kompatibilitet, säger Susanne Stjernfeldt som ansvarar för standardisering på Energiforsk. 

Fakta om standardisering

Standardisering kan kopplas till 39 procent av arbetsproduktionstillväxten och till 28 procent av BNP-tillväxten i de nordiska länderna under perioden 1976-2014. Upp till 85 procent av företagen instämmer i påståendet att standarder skapar tillit och förtroende bland kunderna.Hela 3 av 4 företag uppger att standarder förbättrar kvaliteten på deras produkter och tjänster och att standarder underlättar kommunikationen till konsumenterna. Av sveriges exportföretag anser 69 procent att standarder förenklar exporten av varor och tjänster och 6 av 10 framhåller att standarder underlättar att följa den tekniska utvecklingen.

Seminariet hålls centralt i Stockholm av Energiforsk i samarbete med Swedish Standard Institute, SIS och SEK Svensk Elstandard. 

Pris och anmälan

PRIS

Att delta i seminariet kostar inget, men vi tar ut en no-show-avgift på 500 kronor. 

KONTAKT

För frågor om seminariet kontakta Susanne Stjernfeldt.

Anmäl dig här

Konferenser