10 - 11 okt, Energiforsk

Introduktionskurs i RDS-Hydro Power

Energiforsk arrangerar en kurs i höst för dig som ska jobba med referenssystemet RDS-Hydro Power. Vi får allt fler sensorer och annan instrumentering i våra vattenkraftsanläggningar. Det leder till fler signaler att hålla reda på. RDS Hydro Power kan underlätta och strukturera arbetet.

 

RDS-Hydro Power är vattenkraftens implementering av standarden ISO/IEC 81346. Det är viktigt att hela branschen går över till att använda den här standarden, så att vi får ett enhetligt arbetssätt inom vattenkraftbranschen.

 Två argument för att gå kursen:
• IEC 81346-standarden är på väg in i vattenkraftbranschen, så det är bra att vara förberedd
• Standarden är nyckeln och en förutsättning för en digitalisering av branschen

 Boka  in 10-11 oktober i din kalender.

Kursledare är Erik Jaques Wiborg på Statkraft.

Mer information kommer i augusti.