27 jan, Stockholm

Seminarium om fjärde generationens fjärrvärmeteknik

Välkommen till ett seminarium om fjärde generationens fjärrvärmeteknik, ett seminarium för dig som vill få en överblick av det aktuella kunskapsläget för fjärde generationens fjärrvärme, 4GDH. Presentationerna kommer innefatta nya tekniklösningar som förväntas tas i bruk under de kommande 40 åren med framtemperaturer mellan 10 och 70 grader.

Dagen innehåller presentationer från en forskargrupp med fem fjärrvärmeforskare; Sven Werner, Kristina Lygnerud, Kerstin Sernhed, Per-Olof Kallioniemi och Helge Averfalk. Presentationerna kommer bland annat att behandla huvudmotiven för 4GDH, europeisk fjärrvärmeforskning just nu, ekonomi för 4GDH, risk för legionella, affärsmodeller, övervakning och utvärdering av LTDH-demonstrationsprojekt (COOL DH) samt hinder och utmaningar. Efter presentationerna finns utrymme för frågor och diskussioner.

Pris och anmälan

PRIS

Deltagande är gratis för Futureheats medlemmar.

Deltagande för ickemedlemmar kostar 400 kronor plus moms. 

KONTAKT

För frågor om seminariet kontakta Julia Kuylenstierna.

ANMÄLAN

Seminariets platser är begränsat - först till kvarn gäller!

Anmäl dig senast den 23 januari.

Anmäl dig här

Konferenser