15 apr, Stockholm

Senaste nytt från fjärrvärmeforskningen

Välkommen till en dag med aktuella resultat och användbara nyheter från forskningen! Våra smarta forskare kommer att berätta vad de kommit fram till om nätens ökade livslängd, byggnader som reglerresurs och om fjärrvärmens möjligheter att bidra till att andra sektorer når sina energi- och klimatmål.

Dagen kommer att erbjuda en mix av resultat från avslutade och pågående projekt i forsknings- och utvecklingsprogrammet FutureHeat - ett program som tar fram den kunskap som behövs för att fjärrvärmeföretagen också i fortsättningen ska kunna bidra till en positiv omställning av energisystemet.

Mer information och program för konferensen kommer, men boka den 15 april i din kalender redan nu!