23 okt, Stockholm

Termiska energilager – nya resultat

Varmt välkommen till Energiforsks konferens om termiska energilager! Ta del av nya forskningsresultat från pågående och avslutade forskningsprojekt samt erfarenheter från unika anläggningar i Sverige.

Termiska lager förväntas spela en växande roll och det finns ett stort utvecklingsbehov av kostnadseffektiva lager som kan bidra med olika nyttor i energisystemet. Inom forskningsprogrammet Termiska energilager  tar vi fram ny kunskap om nästa generations lager för värme och kyla. Inom programmet finns projekt inom tre olika områden:

  • Teknik, ekonomi och systemdesign
  • Geoenergi
  • Pilotprojekt

Resultat eller delresultat inom alla fokusområden kommer att presenteras den 23 oktober. Även erfarenheter från unika svenska termiska lager kommer presenteras under dagen samtidigt som det kommer finnas gott om utrymme för nätverkande med kunniga forskare, branschkollegor och teknikleverantörer.

Energiforsks värmekluster
I samband med resultatkonferensen startar vi också upp temaområdet Termiska energilager inom Energiforsks värmekluster. Inom värmeklustret arbetar vi för att öka innovationskraften så att forskningsresultat snabbare når marknaden.

Läs mer om forskningsprogrammet Termiska energilager och om Energiforsks värmekluster.

Plats

Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm

Dag

Onsdagen den 23 oktober

Tid

09.30-16.00

 

 

 

Pris och anmälan

PRIS

Kostnadsfritt för medlemmar i Energiforsks värmekluster och Termiska energilager. 4000 SEK ex moms för övriga.

KONTAKT

För frågor om seminariet kontakta Julia Kuylenstierna

ANMÄLAN

Anmäl dig här senast den 15 oktober.

Konferenser