6 maj, Älvkarleby

Vattenkraftens bergfrågor

Sugrör i Krångede Kraftverk.

Stora värden finns inbyggda i den svenska kraftindustrins berganläggningar. Med åldrande anläggningar ökar behovet av en effektiv och strukturerad förvaltning. I forskningsprogrammet Vattenkraftens bergfrågor arbetar vattenkraftindustrin gemensamt med dessa frågor. Seminariet riktar sig till dig som arbetar med underhåll och anläggningsutveckling inom bergområdet i vattenkraftindustrin.

Vid seminariet presenteras resultat från olika bergrelaterade projekt som drivits inom Energiforsk samt tillämpade erfarenheter från olika investerings- och underhållsprojekt.

Programmet är under planering. Kontakta Monika Adsten om du har förslag på presentationer.

Pris och anmälan

Anmälan öppnar i februari.

Konferenser