25 okt, Stockholm

Workshop om slutkunds störningstålighet

Energiforsk och Svenska kraftnät har nöjet att bjuda in till workshop inom projektet Slutkunds störningstålighet. Målet är att öka förståelsen för hur olika aktörer kan samverka för att även i framtiden bibehålla ett robust kraftsystem i Sverige.

Under workshopen kommer vi att diskutera de lärdomar som hittills har dragits inom projektet, där stora slutkunder har givit sin syn på hur elkvalitet påverkar dem och vilka konsekvenser störningar i leveransen kan få.

Workshop: Slutkunds störningstålighet
När: Fredagen den 25 oktober 10 – 13
Var: Energiforsk, Olof Palmes gata 31 i Stockholm