2016-07-04

Vi söker en ny projektledare med intresse för forskning och framtidens energi

Nu behöver vi stärka vår organisation med en projektledare inom elkraftområdet till något av våra kontor i Malmö eller Stockholm. Du som söker ska koordinera forskning och utveckling inom energiområdet framför allt genom att

  • Initiera och leda forskningssatsningar genom att proaktivt identifiera viktiga frågor för branschen.
  • Ta fram en gemensam programbeskrivning och sälja in den till branschföreträdare.
  • Bistå forskningsutförare med att formulera forskningsfrågor, följa upp projektgenomförande och kvalitetsgranska leveranser. Planera, genomföra och dokumentera konferenser och möten med branschföreträdare.
  • Ta initiativ till och genomföra konsultstudier och projekt inom området.
  • Upprätthålla och utveckla en nära dialog med relevanta företag och myndigheter kring forskningssatsningar.

Vi arbetar med energifrågor i vid mening. Mer och mer av forskningen blir systemövergripande vilket också gör att arbetets innehåll är mer dynamiskt. Inom elkraftområdet finns många nya satsningar till exempel inom framtida isolationsmaterial, tillgångsförvaltning, tekniskt underhåll och standardisering genom SEK och ISO.

Energiforsk sköter också en kanslifunktion i den internationella samarbetsorganisationen Cigré. Arbetet betyder att du har ett brett kontaktnät inom offentlig förvaltning, privata företag, akademi och bland internationella kontakter. Tjänsten innebär en del resande.  

Arbetet kännetecknas av en hög grad av självständighet med mycket skrivande, sammanställande och analys – liksom införsäljningsarbete och kundkontakter. Också administration kring ekonomi är en viktig del i arbetet. 

Kvalifikationer och personliga egenskaper
Du som söker har en akademisk grundexamen på minst magister- eller masternivå, till exempel civilingenjör eller ekonom med intresse för energifrågor. Du behärskar svenska och engelska flytande i såväl tal som skrift. För att klara arbetet är det nödvändigt att du som person är strategisk, kvalitetsmedveten, initiativtagande och relationsskapande.

Forskarutbildning utöver grundexamen är meriterande. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet, erfarenhet av arbete med energifrågor i allmänhet och om du har ytterligare språkkunskaper.  

Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av forskningschef Martin Ragnar på 040-6800761.

Skicka din ansökan i form av personligt brev och cv till: martin.ragnar@energiforsk.se Ange Referens: EFSM 3/2016.

Kollektivavtal finns i form av hängavtal (Branschavtal Energi mellan EFA/Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och SEKO).

 

Nyheter