Rapport

Kritisk utvärdering av metoder för faroklassificering av avfalls ekotoxiska egenskaper HP14

Det här projektet visar att testmetoder är viktiga verktyg för att säkerställa rätt klassificering av ett avfalls farlighet. Studien visar även att geokemisk modellering är ett kraftfullt verktyg för utvärdering av olika strategier för att testa ett avfalls farlighet.

Sedan den 1 juni 2015 gäller en ny EU-förordning som harmoniserar de egenskaper och kriterier som ska tillämpas vid klassificering av avfall som farligt. Kriterier och vägledning för bedömning av egenskapen miljöfarlighet, så kallad HP 14, saknas dock fortfarande och är under fortsatt utredning inom EU. 

Detta projekt syftar till att ge en bättre kunskap om av två alternativa metoder för klassificering. Den ena är summeringsmetoden där man summerar koncentrationen av identifierade klassificerade farliga ämnen, den andra är tester av ekotoxiska egenskaper i lakvatten från avfallet. 

Resultaten visar att klassificeringen med summeringsmetoden inte fungerar bra för komplexa blandningar som askor och att denna metod överskattar den inneboende faran. Metoden är mycket känslig för identifiering och klassificering av ingående ämnen vilket gör utfallet mycket osäkert. 

För tester av ekotoxikologiska egenskaper i lakvatten visar resultaten att förhållandet mellan mängd material och vätska, så kallad L/S-kvot, samt pH-värdet är avgörande för klassificeringen med testmetoder. Osäkerheten och känsligheten i klassificering baserat på tester är betydligt lägre än osäkerheten baserat på summeringsmetoden. Slutsatsen är att testmetoder kommer vara viktiga verktyg för att säkerställa rätt klassificering av avfall. Studien visar även att geo-kemisk modellering är ett kraftfullt verktyg för utvärdering av olika strategier för att testa ett avfalls farlighet.

Det finns också en vetenskaplig artikel från projektet som är publicerad i Waste Management. En sammanfattning av den hittar du här! 

Nyheter

Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

14 aug 2019


Värdens mest undersökta borrhål

För att öka kunskapen om att lagra och utvinna energi ur berggrunden behövs både teoretiska studier och praktiska tester. I Linköping utvecklar nu en grupp forskare och experter med olika inriktning tekniken med lagring av värme.

22 jul 2019


Vi ställde några frågor till vår vd Markus Wråke

Nu har halva 2019 gått. Vad har varit särskilt roligt under det här halvåret tycker du? –Jag skulle nog säga Greta Thunbergs förmåga att föra upp klimatfrågan till högsta politiska nivå i världen. Även om det är för tidigt att avgöra om det är en historisk vändpunkt i hur klimatfrågan behandlas, så är jag enormt imponerad av vad hon har åstadkommit.

29 jun 2019


Bli praktikant hos oss!

Vill du pröva hur det är att arbeta i energibranschens framkant och samtidigt vara beredd att hugga in där det behövs? Kanske går du en utbildning inom energi och miljö och vill ta ett sabbatsår, eller står i begrepp att välja utbildning och vill jobba ett tag.

26 jun 2019


Innovativa lösningar i elnätet

Energiforsk har fått i uppdrag att sammanställa exempel på innovativa digitala lösningar som testas eller används i det svenska elsystemet. Det är Forum för smarta elnät som står bakom projektet och som publicerar de olika exemplen löpande.

4 jun 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2015:178

Författare

Sara Stiernström, Ola Wik Och David Bendz