Rapport

Kritisk utvärdering av metoder för faroklassificering av avfalls ekotoxiska egenskaper HP14

Det här projektet visar att testmetoder är viktiga verktyg för att säkerställa rätt klassificering av ett avfalls farlighet. Studien visar även att geokemisk modellering är ett kraftfullt verktyg för utvärdering av olika strategier för att testa ett avfalls farlighet.

Sedan den 1 juni 2015 gäller en ny EU-förordning som harmoniserar de egenskaper och kriterier som ska tillämpas vid klassificering av avfall som farligt. Kriterier och vägledning för bedömning av egenskapen miljöfarlighet, så kallad HP 14, saknas dock fortfarande och är under fortsatt utredning inom EU. 

Detta projekt syftar till att ge en bättre kunskap om av två alternativa metoder för klassificering. Den ena är summeringsmetoden där man summerar koncentrationen av identifierade klassificerade farliga ämnen, den andra är tester av ekotoxiska egenskaper i lakvatten från avfallet. 

Resultaten visar att klassificeringen med summeringsmetoden inte fungerar bra för komplexa blandningar som askor och att denna metod överskattar den inneboende faran. Metoden är mycket känslig för identifiering och klassificering av ingående ämnen vilket gör utfallet mycket osäkert. 

För tester av ekotoxikologiska egenskaper i lakvatten visar resultaten att förhållandet mellan mängd material och vätska, så kallad L/S-kvot, samt pH-värdet är avgörande för klassificeringen med testmetoder. Osäkerheten och känsligheten i klassificering baserat på tester är betydligt lägre än osäkerheten baserat på summeringsmetoden. Slutsatsen är att testmetoder kommer vara viktiga verktyg för att säkerställa rätt klassificering av avfall. Studien visar även att geo-kemisk modellering är ett kraftfullt verktyg för utvärdering av olika strategier för att testa ett avfalls farlighet.

Det finns också en vetenskaplig artikel från projektet som är publicerad i Waste Management. En sammanfattning av den hittar du här! 

Nyheter

Ny kärnkraftsteknologi på väg

En viktig del i kärnkraftindustrins framtid handlar om att utveckla små modulära reaktorer. De tekniska detaljerna är ganska väl utvecklade. Utmaningarna handlar nu om politiska vägval och om att skapa standardiserade regelverk.

4 dec 2019


Nu startar Svenskt vattenkraftcentrums forskarskola igen!

De första kurserna hålls på Luleå Tekniska Universitet i början av december. Missa inte att informera dina studenter och kollegor om möjligheten att få en introduktion till hydraulisk design och tribologi. Det finns fortfarande några platser kvar!

21 nov 2019


Systemtjänster ingår i kostnaden för el

Energiforsk drar nu igång ett projekt för att ta reda på de aktuella kostnaderna för olika kraftslag som underlag för kommande investeringar. Den här gången ska också systemtjänster värderas.

13 nov 2019


Idén som blev en världsomspännande standard

Under ett fullsatt seminarium om vikten av standarder inom energiområdet, fick vi som hade förmånen att vara där veta hur en grön standard för landanslutning av el till fartyg har tagits fram efter en spontan idé.

11 nov 2019


Våga testa digital teknik

Ebba Löfblad, som är analytiker på Profu, talade igår om efterfrågeflexibilitet och digitalisering på ett frukostseminarium som Linköpings universitet arrangerar tillsammans med Energiforsk.

8 nov 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2015:178

Författare

Sara Stiernström, Ola Wik Och David Bendz