Rapport

Långtidsuppföljning av grusväg stabiliserad med bioflygaska

Resultaten visar att askstabilisering har en fortsatt positiv effekt på vägens bärighet. Det är också möjligt att återanvända materialet om vägen behövs restaureras.

År 2009 uppgraderades en skogsbilväg med bioflygaska. Syftet var att undersöka om bioflygaska, utan andra tillsatser av bindemedel, kan användas för att stabilisera grusvägar. Resultatet visade att asksträckorna hade ett utläckage av salter till att börja med, men att läckaget var det samma från vägsträckor med aska som från referenssträckorna efter två år. Asksträckorna hade högre bärighet framför allt under tjällossningsperioderna.

Här redovisas resultaten av en uppföljande studie av samma grusväg, Sörkrångevägen. Målet har varit att undersöka vägens tekniska och miljömässiga egenskaper drygt fem år efter att den uppgraderades. Avsikten har också varit att göra en långtidsprognos för vägens tekniska egenskaper och att bedöma hur det askstabiliserade materialet kan tas om hand efter att vägen har tjänat ut.

Det visar sig att askstabiliseringen har en fortsatt positiv effekt på vägens bärighet. Det är också möjligt att återanvända materialet vid en restaurering av vägen. Initialt sker en liten påverkan genom utlakning av salt men en långvarig negativ miljöpåverkan har inte observerats efter askstabiliseringen av skogsbilvägen i Sörkrånge.

Nyheter

Ny kärnkraftsteknologi på väg

En viktig del i kärnkraftindustrins framtid handlar om att utveckla små modulära reaktorer. De tekniska detaljerna är ganska väl utvecklade. Utmaningarna handlar nu om politiska vägval och om att skapa standardiserade regelverk.

4 dec 2019


Nu startar Svenskt vattenkraftcentrums forskarskola igen!

De första kurserna hålls på Luleå Tekniska Universitet i början av december. Missa inte att informera dina studenter och kollegor om möjligheten att få en introduktion till hydraulisk design och tribologi. Det finns fortfarande några platser kvar!

21 nov 2019


Systemtjänster ingår i kostnaden för el

Energiforsk drar nu igång ett projekt för att ta reda på de aktuella kostnaderna för olika kraftslag som underlag för kommande investeringar. Den här gången ska också systemtjänster värderas.

13 nov 2019


Idén som blev en världsomspännande standard

Under ett fullsatt seminarium om vikten av standarder inom energiområdet, fick vi som hade förmånen att vara där veta hur en grön standard för landanslutning av el till fartyg har tagits fram efter en spontan idé.

11 nov 2019


Våga testa digital teknik

Ebba Löfblad, som är analytiker på Profu, talade igår om efterfrågeflexibilitet och digitalisering på ett frukostseminarium som Linköpings universitet arrangerar tillsammans med Energiforsk.

8 nov 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2016:264

Författare

Jenny Vestin, Desiree Nordmark, Maria Arm, Anders Lagerkvist, Bo B Lind