Rapport

Slaggrus i markbyggnader

Här dokumenteras erfarenheter från en anläggning där man långsiktigt har följt upp miljöeffekter när slaggrus utnyttjas som konstruktionsmaterial. Rapporten redovisar slaggrusets egenskaper både miljömässigt och som konstruktionsmaterial och följer dessutom upp resultaten ur miljösynpunkt under ett års tid.

Försöken har gjorts vid NSRs återvinningsanläggning i Helsingborg som har lokaliserats och utformats för att kunna fungera för en långsiktig uppföljning av miljöeffekter när slaggrus utnyttjas som konstruktionsmaterial.

Slaggruset har egenskaper som gör att det kan packas till acceptabel bärighet för många typer av vägkonstruktioner, även om kraven inte uppfylls fullt ut för exempelvis nötningsegenskaper. Mätningar ett år efter utförandet visar att sättningarna varit i stort sett obefintliga både på ytor med slaggrus och på ytor med normal bergkross i förstärkningslagret. Resultaten visar också att urlakningen av metaller från slaggruset är låg, trots att det förekommer höga halter av bland annat koppar, krom, bly och zink.

Nyheter

Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

14 aug 2019


Värdens mest undersökta borrhål

För att öka kunskapen om att lagra och utvinna energi ur berggrunden behövs både teoretiska studier och praktiska tester. I Linköping utvecklar nu en grupp forskare och experter med olika inriktning tekniken med lagring av värme.

22 jul 2019


Vi ställde några frågor till vår vd Markus Wråke

Nu har halva 2019 gått. Vad har varit särskilt roligt under det här halvåret tycker du? –Jag skulle nog säga Greta Thunbergs förmåga att föra upp klimatfrågan till högsta politiska nivå i världen. Även om det är för tidigt att avgöra om det är en historisk vändpunkt i hur klimatfrågan behandlas, så är jag enormt imponerad av vad hon har åstadkommit.

29 jun 2019


Bli praktikant hos oss!

Vill du pröva hur det är att arbeta i energibranschens framkant och samtidigt vara beredd att hugga in där det behövs? Kanske går du en utbildning inom energi och miljö och vill ta ett sabbatsår, eller står i begrepp att välja utbildning och vill jobba ett tag.

26 jun 2019


Innovativa lösningar i elnätet

Energiforsk har fått i uppdrag att sammanställa exempel på innovativa digitala lösningar som testas eller används i det svenska elsystemet. Det är Forum för smarta elnät som står bakom projektet och som publicerar de olika exemplen löpande.

4 jun 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2016:329

Författare

Eric Rönnols