Rapport

Tillväxteffekter av asktillförsel på skogsmark med varierande bördighet

De här forskningsresultaten indikerar att tillförsel av de näringsämnen som finns i askan på de flesta typer av fastmark inte har någon nämnvärd påverkan på trädens tillväxt.

På bördiga marker däremot, antyder resultaten att en asktillförsel kan leda till en ökad nettomineralisering av kväve. Det betyder, åtminstone på kort sikt, att tillväxten ökar vilket kompenserar de tillväxtförluster som normalt följer efter ett helträdsuttag.

På mindre bördiga marker behöver man tillföra kväve för att kompensera för tillväxtförluster. På mer uttalat kvävefattiga marker finns en risk för en minskad tillväxt efter att aska har tillförts. Men för dessa typer av marker har Skogsstyrelsen gjort undantag från den allmänna rekommendationen att återföra askan.

Resultaten visar också att möjligheten att öka skogsproduktionen är stor genom att återföra aska på dränerad torvmark.

Nyheter

Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

14 aug 2019


Värdens mest undersökta borrhål

För att öka kunskapen om att lagra och utvinna energi ur berggrunden behövs både teoretiska studier och praktiska tester. I Linköping utvecklar nu en grupp forskare och experter med olika inriktning tekniken med lagring av värme.

22 jul 2019


Vi ställde några frågor till vår vd Markus Wråke

Nu har halva 2019 gått. Vad har varit särskilt roligt under det här halvåret tycker du? –Jag skulle nog säga Greta Thunbergs förmåga att föra upp klimatfrågan till högsta politiska nivå i världen. Även om det är för tidigt att avgöra om det är en historisk vändpunkt i hur klimatfrågan behandlas, så är jag enormt imponerad av vad hon har åstadkommit.

29 jun 2019


Bli praktikant hos oss!

Vill du pröva hur det är att arbeta i energibranschens framkant och samtidigt vara beredd att hugga in där det behövs? Kanske går du en utbildning inom energi och miljö och vill ta ett sabbatsår, eller står i begrepp att välja utbildning och vill jobba ett tag.

26 jun 2019


Innovativa lösningar i elnätet

Energiforsk har fått i uppdrag att sammanställa exempel på innovativa digitala lösningar som testas eller används i det svenska elsystemet. Det är Forum för smarta elnät som står bakom projektet och som publicerar de olika exemplen löpande.

4 jun 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2016:328

Författare

Staffan Jacobson, Folke Pettersson, Ulf Sikström