Rapport

Tillväxteffekter av asktillförsel på skogsmark med varierande bördighet

De här forskningsresultaten indikerar att tillförsel av de näringsämnen som finns i askan på de flesta typer av fastmark inte har någon nämnvärd påverkan på trädens tillväxt.

På bördiga marker däremot, antyder resultaten att en asktillförsel kan leda till en ökad nettomineralisering av kväve. Det betyder, åtminstone på kort sikt, att tillväxten ökar vilket kompenserar de tillväxtförluster som normalt följer efter ett helträdsuttag.

På mindre bördiga marker behöver man tillföra kväve för att kompensera för tillväxtförluster. På mer uttalat kvävefattiga marker finns en risk för en minskad tillväxt efter att aska har tillförts. Men för dessa typer av marker har Skogsstyrelsen gjort undantag från den allmänna rekommendationen att återföra askan.

Resultaten visar också att möjligheten att öka skogsproduktionen är stor genom att återföra aska på dränerad torvmark.

Nyheter

Ny kärnkraftsteknologi på väg

En viktig del i kärnkraftindustrins framtid handlar om att utveckla små modulära reaktorer. De tekniska detaljerna är ganska väl utvecklade. Utmaningarna handlar nu om politiska vägval och om att skapa standardiserade regelverk.

4 dec 2019


Nu startar Svenskt vattenkraftcentrums forskarskola igen!

De första kurserna hålls på Luleå Tekniska Universitet i början av december. Missa inte att informera dina studenter och kollegor om möjligheten att få en introduktion till hydraulisk design och tribologi. Det finns fortfarande några platser kvar!

21 nov 2019


Systemtjänster ingår i kostnaden för el

Energiforsk drar nu igång ett projekt för att ta reda på de aktuella kostnaderna för olika kraftslag som underlag för kommande investeringar. Den här gången ska också systemtjänster värderas.

13 nov 2019


Idén som blev en världsomspännande standard

Under ett fullsatt seminarium om vikten av standarder inom energiområdet, fick vi som hade förmånen att vara där veta hur en grön standard för landanslutning av el till fartyg har tagits fram efter en spontan idé.

11 nov 2019


Våga testa digital teknik

Ebba Löfblad, som är analytiker på Profu, talade igår om efterfrågeflexibilitet och digitalisering på ett frukostseminarium som Linköpings universitet arrangerar tillsammans med Energiforsk.

8 nov 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2016:328

Författare

Staffan Jacobson, Folke Pettersson, Ulf Sikström