Rapport

Transportkedja för askåterföring till skog

Lakningsstudien visar att långtidslagring av färdiga granuler i anslutning till spridningsobjekt kräver någon form av väderskydd, genom exempelvis täckning med presenning. Användning av returtransport vid ett avstånd på 50 km innebär en kostnadssänkning på 30 % (19 kr/ton). Detta ska ställas i relation till kostnaden av täckning av granuler och extra planering.

En försiktig uppskattning av täckningskostnaden visar att den överstiger besparingen i transportkostnad. Ett sätt att i mindre omfattning använda sig av returtransporter i bulk är att använda sig av returtransporter som komplement till direktleveranser av aska när askspridaren befinner sig i samma område som produktionen av biobränsle. Då majoriteten av produktionen av biobränsle sker under vinterhalvåret och majoriteten av askåterföringen sker under sommarhalvåret, kan detta bli en högst begränsad verksamhet. Samtidigt ställer det stora krav på en effektiv planering, vilket i sin tur kräver utveckling av gemensamma planeringsverktyg för kedjans olika aktörer. Användning av granuler framför krossaska innebär i sig 15 % lägre transportkostnad på grund av lägre fukthalt. Om granulerna inte skyddas för nederbörd kommer upptag av vatten på grund av granulernas porositet att leda till ökade spridningskostnader.

Nyheter

Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

14 aug 2019


Värdens mest undersökta borrhål

För att öka kunskapen om att lagra och utvinna energi ur berggrunden behövs både teoretiska studier och praktiska tester. I Linköping utvecklar nu en grupp forskare och experter med olika inriktning tekniken med lagring av värme.

22 jul 2019


Vi ställde några frågor till vår vd Markus Wråke

Nu har halva 2019 gått. Vad har varit särskilt roligt under det här halvåret tycker du? –Jag skulle nog säga Greta Thunbergs förmåga att föra upp klimatfrågan till högsta politiska nivå i världen. Även om det är för tidigt att avgöra om det är en historisk vändpunkt i hur klimatfrågan behandlas, så är jag enormt imponerad av vad hon har åstadkommit.

29 jun 2019


Bli praktikant hos oss!

Vill du pröva hur det är att arbeta i energibranschens framkant och samtidigt vara beredd att hugga in där det behövs? Kanske går du en utbildning inom energi och miljö och vill ta ett sabbatsår, eller står i begrepp att välja utbildning och vill jobba ett tag.

26 jun 2019


Innovativa lösningar i elnätet

Energiforsk har fått i uppdrag att sammanställa exempel på innovativa digitala lösningar som testas eller används i det svenska elsystemet. Det är Forum för smarta elnät som står bakom projektet och som publicerar de olika exemplen löpande.

4 jun 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2016:303

Författare

Daniel Glimtoft