Rapport

Transportkedja för askåterföring till skog

Lakningsstudien visar att långtidslagring av färdiga granuler i anslutning till spridningsobjekt kräver någon form av väderskydd, genom exempelvis täckning med presenning. Användning av returtransport vid ett avstånd på 50 km innebär en kostnadssänkning på 30 % (19 kr/ton). Detta ska ställas i relation till kostnaden av täckning av granuler och extra planering.

En försiktig uppskattning av täckningskostnaden visar att den överstiger besparingen i transportkostnad. Ett sätt att i mindre omfattning använda sig av returtransporter i bulk är att använda sig av returtransporter som komplement till direktleveranser av aska när askspridaren befinner sig i samma område som produktionen av biobränsle. Då majoriteten av produktionen av biobränsle sker under vinterhalvåret och majoriteten av askåterföringen sker under sommarhalvåret, kan detta bli en högst begränsad verksamhet. Samtidigt ställer det stora krav på en effektiv planering, vilket i sin tur kräver utveckling av gemensamma planeringsverktyg för kedjans olika aktörer. Användning av granuler framför krossaska innebär i sig 15 % lägre transportkostnad på grund av lägre fukthalt. Om granulerna inte skyddas för nederbörd kommer upptag av vatten på grund av granulernas porositet att leda till ökade spridningskostnader.

Nyheter

Ny kärnkraftsteknologi på väg

En viktig del i kärnkraftindustrins framtid handlar om att utveckla små modulära reaktorer. De tekniska detaljerna är ganska väl utvecklade. Utmaningarna handlar nu om politiska vägval och om att skapa standardiserade regelverk.

4 dec 2019


Nu startar Svenskt vattenkraftcentrums forskarskola igen!

De första kurserna hålls på Luleå Tekniska Universitet i början av december. Missa inte att informera dina studenter och kollegor om möjligheten att få en introduktion till hydraulisk design och tribologi. Det finns fortfarande några platser kvar!

21 nov 2019


Systemtjänster ingår i kostnaden för el

Energiforsk drar nu igång ett projekt för att ta reda på de aktuella kostnaderna för olika kraftslag som underlag för kommande investeringar. Den här gången ska också systemtjänster värderas.

13 nov 2019


Idén som blev en världsomspännande standard

Under ett fullsatt seminarium om vikten av standarder inom energiområdet, fick vi som hade förmånen att vara där veta hur en grön standard för landanslutning av el till fartyg har tagits fram efter en spontan idé.

11 nov 2019


Våga testa digital teknik

Ebba Löfblad, som är analytiker på Profu, talade igår om efterfrågeflexibilitet och digitalisering på ett frukostseminarium som Linköpings universitet arrangerar tillsammans med Energiforsk.

8 nov 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2016:303

Författare

Daniel Glimtoft