Rapport

Viltfoderproduktion på torvmark med hjälp av aska

Betande hjortdjur orsakar årligen stor ekonomisk skada för skogsbruket. En möjlighet att minska dessa viltskador är att styra djurens betande till odlat viltfoder.

I Sverige sprids nästan ingen aska från förbränning av biobränsle på torvmark. Askåterföring till torvmark skulle kunna ge en ökad produktion av viltfoder och därmed minska viltskadorna på den växande skogen.

Denna rapport gör en genomgång av vilka typer av torvmarker som är lämpliga för askåterföring, hur stora dessa arealer är och var de finns. Stora tillväxteffekter har exempelvis uppmätts på tall och björk, men också för viltet mer begärligt foder som salix ökar kraftigt, både i antal och volym.

Rapporten ger en bra sammanställning av kunskapsläget om viltfoderproduktion på torvmark.

Nyheter

Ny kärnkraftsteknologi på väg

En viktig del i kärnkraftindustrins framtid handlar om att utveckla små modulära reaktorer. De tekniska detaljerna är ganska väl utvecklade. Utmaningarna handlar nu om politiska vägval och om att skapa standardiserade regelverk.

4 dec 2019


Nu startar Svenskt vattenkraftcentrums forskarskola igen!

De första kurserna hålls på Luleå Tekniska Universitet i början av december. Missa inte att informera dina studenter och kollegor om möjligheten att få en introduktion till hydraulisk design och tribologi. Det finns fortfarande några platser kvar!

21 nov 2019


Systemtjänster ingår i kostnaden för el

Energiforsk drar nu igång ett projekt för att ta reda på de aktuella kostnaderna för olika kraftslag som underlag för kommande investeringar. Den här gången ska också systemtjänster värderas.

13 nov 2019


Idén som blev en världsomspännande standard

Under ett fullsatt seminarium om vikten av standarder inom energiområdet, fick vi som hade förmånen att vara där veta hur en grön standard för landanslutning av el till fartyg har tagits fram efter en spontan idé.

11 nov 2019


Våga testa digital teknik

Ebba Löfblad, som är analytiker på Profu, talade igår om efterfrågeflexibilitet och digitalisering på ett frukostseminarium som Linköpings universitet arrangerar tillsammans med Energiforsk.

8 nov 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:371

Författare

Daniel Glimtoft