Rapport

Viltfoderproduktion på torvmark med hjälp av aska

Betande hjortdjur orsakar årligen stor ekonomisk skada för skogsbruket. En möjlighet att minska dessa viltskador är att styra djurens betande till odlat viltfoder.

I Sverige sprids nästan ingen aska från förbränning av biobränsle på torvmark. Askåterföring till torvmark skulle kunna ge en ökad produktion av viltfoder och därmed minska viltskadorna på den växande skogen.

Denna rapport gör en genomgång av vilka typer av torvmarker som är lämpliga för askåterföring, hur stora dessa arealer är och var de finns. Stora tillväxteffekter har exempelvis uppmätts på tall och björk, men också för viltet mer begärligt foder som salix ökar kraftigt, både i antal och volym.

Rapporten ger en bra sammanställning av kunskapsläget om viltfoderproduktion på torvmark.

Nyheter

Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

14 aug 2019


Värdens mest undersökta borrhål

För att öka kunskapen om att lagra och utvinna energi ur berggrunden behövs både teoretiska studier och praktiska tester. I Linköping utvecklar nu en grupp forskare och experter med olika inriktning tekniken med lagring av värme.

22 jul 2019


Vi ställde några frågor till vår vd Markus Wråke

Nu har halva 2019 gått. Vad har varit särskilt roligt under det här halvåret tycker du? –Jag skulle nog säga Greta Thunbergs förmåga att föra upp klimatfrågan till högsta politiska nivå i världen. Även om det är för tidigt att avgöra om det är en historisk vändpunkt i hur klimatfrågan behandlas, så är jag enormt imponerad av vad hon har åstadkommit.

29 jun 2019


Bli praktikant hos oss!

Vill du pröva hur det är att arbeta i energibranschens framkant och samtidigt vara beredd att hugga in där det behövs? Kanske går du en utbildning inom energi och miljö och vill ta ett sabbatsår, eller står i begrepp att välja utbildning och vill jobba ett tag.

26 jun 2019


Innovativa lösningar i elnätet

Energiforsk har fått i uppdrag att sammanställa exempel på innovativa digitala lösningar som testas eller används i det svenska elsystemet. Det är Forum för smarta elnät som står bakom projektet och som publicerar de olika exemplen löpande.

4 jun 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:371

Författare

Daniel Glimtoft