Organisation

Organisation

Betongtekniskt program kärnkraft ingår i Energiforsks kärnkrafttekniska forskningsportfölj. Programmets övergripande ramar sätts av styrelsen för kärnkraftsportföljen. Beslut om projekt i programmet tas av Betongprogrammets styrgrupp.

Betongprogrammets styrgrupp består av representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten samt svenska och finska kärnkraftverk och deras ägarföretag. Följande representerar intressenterna i styrgruppen:

Monika Adsten Energiforsk (ordförande), Christian Bernstone, Vattenfall (vice ordförande), Henrik Bäckström (Forsmark), Johanna Spåls (Ringhals), Ulrik Brandin (Oskarshamns Kraftgrupp/Uniper), Timo Kukkola (TVO) och Kostas Xanthopoulos (Strålsäkerhetsmyndigheten).

Till sin hjälp har styrgruppen en teknisk expert, Peter Lundqvist från Vattenfall, som bland annat utvecklar projektidéer och programseminarier samt granskar programmets rapporter.