Organisation

Organisation

Styrgruppen för Betongtekniskt program vattenkraft tar beslut om vilka projekt som ska bedrivas i programmet, följer genomförandet och bidrar till kommunikation av resultaten.

Styrgruppen för Betongtekniskt program vattenkraft består av:

Andreas Karlstedt, Jämtkraft

Anna Pettersson/Per Mårtensson, SKB

Johanna Feldtman, Sydkraft Hydropower

Martin Hansson, Statkraft

Mats Persson, Vattenfall

Per Fektenberg, Fortum

Fredrik Nilsson, Skellefteå Kraft

Programmet har också två tekniska experter som hjälper till och utvecklar verksamheten, dessa är Martin Rosenqvist från ÅF och Manouchehr Hassanzadeh från Sweco.