Styrgrupp

Styrgrupp

Styrgruppen för dammsäkerhetsprogrammet styr inriktningen av programmet och initierar projekt och annan verksamhet i programmet. Styrgruppen fattar beslut om att genomföra projekt, följer projekten löpande och godkänner slutrapporter.

Peter Viklander, Vattenfall, ordförande
Anders Isander, Uniper, vice ordförande
Romanas Wolfsborg, Vattenfall
Linda Ormann/Helena Björkman, Fortum
Anders Sjödin, Statkraft
Viktor Carlsson, Skellefteå Kraft
Henrik Arver, Vattenregleringsföretagen
Maria Bartsch/Anna Engström, Svenska kraftnät, adjungerade
Emma Hagner, Energiforsk, adjungerad