Program

Industrinätverket Elkraft

Elkraft är ett industrinätverk med intresse för forskning och annan ny kunskap inom elkraftområdet. I vårt gemensamma forum för samverkan kommer det bland annat att handla om elektrifierade transporter, elvägar, elkvalitet och mönsterigenkänning.

Vi vill underlätta samverkan och kunskapsutbyten mellan akademi och näringsliv. Till att börja med kommer vi att kunna göra mindre kunskapssammanställningar och erbjuda forum för samverkan och kunskapsutbyte. Rapporter på den här sidan är resultat av programmet Elektra som avslutades under 2017.

 

Hänt inom programmet

Viktigt möte om framtidens elkraft

Nyligen möttes forskare från Linköping, KTH, Luleå, Chalmers och representanter för industrin för att diskutera elkraftens utveckling hos oss på Energiforsk.

5 nov 2018


Tack och hej då ELEKTRA

Elektra har under 25 år löst en rad olika behov inom elkraftindustrin och för samhället i stort. Forskningen har kunnat bidra till ett mer hållbart energisystem, minskat antalet elavbrott och gjort elnätet och användningen av energi mer effektiv. Nu summerar vi de senaste årens forskning!

8 jan 2018


Att snabbladda elbussar

Att köra med elbussar är ett bra sätt att minska de lokala utsläppen från kollektivtrafiken. Men bussarna behöver laddas vilket är en stor påfrestning för det lokala elnätet som kan behöva förstärkas för att klara den ökade belastningen.

6 dec 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Fler elbussar på väg

–En av de största utmaningarna inom elkraftsteknik är att öka kapaciteten och nyttjandegraden i elnätet. Det skulle betyda att förnybara energikällor som sol och vind kan öka kraftigt utan att vi behöver bygga ut nätet och att det finns utrymme för nya elfordon, säger Ola Carlson som är biträdande professor inom energi och miljö på Chalmers.

24 maj 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Åsa Elmqvist
08-677 27 61