Rapport

Political Economy of Safe-guarding Security of Supply with High Shares of Renewables

Den ökade andelen vindkraft och solel på de europeiska elmarknaderna innebär en ökad oro för leveranssäkerhet i det nordiska elsystemet. Det här är en syntes av den ekonomiska forskning som analyserar karaktären på de leveransproblem som kan uppstå på en elmarknad. Resultatet innebär viktiga lärdomar för den politiska styrningen av elmarknaden, både generellt och för svensk del.

Här beskrivs hur leveranssäkerhet kan definieras och varför energy-only marknader, det vill säga marknader där man inte prissätter kapacitet, inte alltid kan förväntas leverera en effektiv nivå energi.

Till skillnad från tidigare elmarknadsstudier analyseras här även den politiska debatten om leveranssäkerhet med fokus på den politiska processen i Tyskland, och i vilken utsträckning resultat från tidigare forskning funnits med i den processen. Ett politiskt-ekonomiskt perspektiv ökar förståelsen för drivkrafterna bakom de faktiska besluten.

Slutsatsen är att man i nuläget inte bör göra några politiska utfästelser gällande introduktionen av framtida kvantitativa mått och/eller mer utvecklade kapacitetsmekanismer. Forskarna förordar däremot ett antal marginella reformer av den existerande marknadsdesignden, exempelvis en höjning av högsta tillåtna priser och kortare handelsperioder.

Nyheter

Vi ställde några frågor till vår vd Markus Wråke

Nu har halva 2019 gått. Vad har varit särskilt roligt under det här halvåret tycker du? –Jag skulle nog säga Greta Thunbergs förmåga att föra upp klimatfrågan till högsta politiska nivå i världen. Även om det är för tidigt att avgöra om det är en historisk vändpunkt i hur klimatfrågan behandlas, så är jag enormt imponerad av vad hon har åstadkommit.

29 jun 2019


Bli praktikant hos oss!

Vill du pröva hur det är att arbeta i energibranschens framkant och samtidigt vara beredd att hugga in där det behövs? Kanske går du en utbildning inom energi och miljö och vill ta ett sabbatsår, eller står i begrepp att välja utbildning och vill jobba ett tag.

26 jun 2019


Innovativa lösningar i elnätet

Energiforsk har fått i uppdrag att sammanställa exempel på innovativa digitala lösningar som testas eller används i det svenska elsystemet. Det är Forum för smarta elnät som står bakom projektet och som publicerar de olika exemplen löpande.

4 jun 2019


Samverkan för att lösa gemensamma utmaningar

Nyligen möttes ett 40-tal aktörer för att utveckla metoder för bedömning och underhåll av fjärrvärmenäten. Det var första träffen i vårt värmekluster som ska öka innovationstakten i energibranschen.

20 maj 2019


Kurs om tillförlitlighet och risk

I september håller vi en tillämpad utbildning för planeringsingenjörer på elnätbolag med inriktning på de praktiska analyser som förekommer inom elnät.

15 maj 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:441

Författare

Erik Gawel, Paul Lehmann, Alexandra Purkus, Patrik Söderholm and Sebastian Strunz