Rapport

Swedish Comparative Carbon Advantage in World Exports

Sverige har historiskt haft en stor fördel i att ha en låg koldioxidintensitet i sin tillverkning och i export av varor. Här introducerar forskare på Lunds universitet ett nytt koncept, kallat comparative carbon advantage, för att på ett potentiellt sätt mäta klimatpåverkan från en exportsektor.

Genom att utnyttja länders skillnader mellan olika sektorer i koldioxidintensitet kan faktiskt en ökad industrikoncentration och exportintensifiering leda till välfärdseffekter när det gäller minskade globala koldioxidutsläpp.

Mellan 1995 och 2008 bidrog Sverige totalt med en minskning på nästan 590 miljoner ton koldioxid globalt sett, genom att exporterade varor tillverkades med ovanligt koldioxidsnåla processer. Den mängd koldioxid avser besparingen jämfört med om samma mängd och sammansättning av svensk export producerats med hjälp av världens genomsnittsteknik för varje produktgrupp.

Nyheter

Disputerar i strömningslära

Svenskt vattenkraftcentrums doktorand Arash Soltani Dehkarqani har utvecklat experimentella och numeriska metoder för att mäta och bedöma hur Kaplanturbiner påverkas av förändrade driftförhållanden.

14 jan 2020


Sök spännande doktorandtjänst om provning av material

Strålsäkerhetsmyndigheten och Energiforsk finansierar nu en ny doktorandtjänst inriktad på att med ultraljudbaserade mätmetoder prova egenskaper för material inom kärnkraftindustrin.

7 jan 2020


Att försörja vägar med elkraft

Nu tar vi reda på hur elförsörjningen till olika typer av elvägar kan ordnas. Frågor att lösa handlar både om energibehov och effektuttag och om att kunna ansluta till elnät som har kapacitet.

17 dec 2019


Underlättar förnybar energi i nätet

Nu startar ett forskningsprojekt i programmet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet som med hjälp av elkvalitetsdata från några nätoperatörer ska utföra en automatiserad identifikation av grundorsaken till störningar i elnätet.

13 dec 2019


Viktigt att få med elnäten i utvecklingen av eltransporter

Nyligen samlades branschaktörer och forskare på Energiforsk, för att diskutera hur en fossilfri transportsektor kommer att påverka elnäten.

11 dec 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2018:497

Författare

Hana Nielsen, Astrid Kander