Rapport

Elbilsutvecklingens påverkan på lokalnätsdimensionering av nätstationer

Idag har de flesta elbilsladdare en effekt på 3,6 kW, men det finns också laddare med högre effekt och flera av dem är endast enfas inkopplade. Det betyder att dimensioneringen främst sker med hjälp av distributionsnätens säkringar och kablage, och bara i mindre utsträckning med hjälp av transformatorer.

När man granskar timvärden och energi, det vill säga när den faktiska effekten synas, blir det tydligt var i lokalnätet det uppstår problem när mängden elbilar ökar och laddinfrastrukturen byggs ut.

Det är kostsamt att uppgradera distributionsnätet och för att framtidssäkra de befintliga elnäten är det viktigt att efterfrågeflexibilitet och aggregatorer kan hanterar flexibla resurser som laddning, batterilagring, fläktar, värmepumpar och elvärmegolv.

Nyheter

Här förbereds digitalisering i vattenkraft

Digitaliseringen är på väg in i energibranschen med stora kliv. Ett nytt referenssystemet kan underlätta omställningen. Det blev tydligt under utbildningen i hur standarden fungerar då deltagarna också fick möjlighet att tillämpa den praktiskt.

16 okt 2019


Viktigt erfarenhetsutbyte i Värmeklustret

Nu i veckan hölls den andra workshopen inom Energiforsks Värmekluster, ett initiativ som ska öka innovationstakten i värme- och kylabranschen och en arena för erfarenhetsutbyte.

11 okt 2019


Projektledare fossilfria transporter

Vi söker dig som vill jobba med en av vår tids största utmaningar – en fossilfri transportsektor. Är du effektiv och drivande i att hitta lösningar genom att samverka och sprida ny kunskap så är du kanske den vi letar efter!

13 sep 2019


Energiomställning för evigt?

– Energiomställningen kommer att pågå för evigt om vi inte accelererar utbyggnaden av grön energi. Just nu räcker inte investeringarna ens till för att täcka ökande efterfrågan, säger Laszlo Varro, chefsekonom på International Energy Agency (IEA).

11 sep 2019


Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

14 aug 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2018:552

Författare

Joachim Lindborg, Linda Schumacher