Organisation

Futureheats organisation och styrning

Programmets styrgrupp ansvarar för den övergripande planeringen och verkar för nya idéer och strategier i programmet. Styrgruppen granskar och bedömer också forskningsansökningar och godkänner slutrapporter från programmets projekt.

Inom FutureHeats andra etapp, som pågår mellan 2019 och 2021, finns även sju referensgrupper, en till vardera projekt inom programmet. Referensgruppens medlemmar består av representanter från de intressenter som deltar i programmet med kompetens inom det område som projektet omfattar. Referensgruppen är rådgivande till projektet och utgör en viktig förbindelse mellan projektutförare och energibranschen.

Styrgrupp 

Jonas Cognell, Göteborg Energi – Ordförande
Anders Moritz, Tekniska verken i Linköping
Anna Hinderson, Vattenfall AB
Charlotte Tengborg, E.ON Värme Sverige
Fabian Levihn, Stockholm Exergi 
Holger Feurstein, Kraftringen Energi
Joacim Cederwall, Jönköping Energi
Johan Brossberg, Borlänge Energi
Leif Bodinson, Söderenergi
Lena Olsson Ingvarson, Mölndal Energi
Magnus Ohlsson, Öresundskraft
Niklas Lindmark, Gävle Energi
Per Örvind, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö
Petra Nilsson, Växjö Energi
Staffan Stymne, Norrenergi
Stefan Hjärtstam, Borås Energi och Miljö
Svante Carlsson, Skellefteå Kraft
Ulf Lindquist, Jämtkraft

Suppleanter till styrgruppen

Ann Britt Larssson, Tekniska verken i Linköping
Lars Larsson, Borlänge Energi
Peter Rosenkvist, Gävle Energi

Referensgrupper

Branschsamarbete för avancerad analys av värmedistribution och uppvärmningsbehov
Fabian Levhin, Stockholm Exergi - sammanhållande
Andreas Carlsson, Borås Energi och Miljö
Fredrik Nyman, Kraftringen
Henrik Akselsson, Tekniska verken i Linköping                
Jessica Englund, E.ON Värme Sverige
Johan Grünwedl, Norrenergi
Lisa Smitt, Skellefteå Kraft
Thomas Franzén, Göteborg Energi
Tobias Rehnholm, Vattenfall

Digital verktygslåda för prosumtion
Holger Feurstein, Kraftringen - sammanhållande
Agneta Filén, Halmstads Energi & Miljö
Christina Hedegaard-Friis, E.ON Värme Sverige
Karolina Falk, Tekniska Verken i Linköping
Magnus Swedblom, Norrenergi
Petter Hansson, Göteborg Energi
Sofia Petersson Svanfeldt, Vattenfall

Internationell plattform för svenska termiska energisystem
Anders Moritz, Tekniska Verken i Linköping - sammanhållande
Fabian Levhin, Stockholm Exergi
Mattias Gustavsson, Gävle Energi
Peter Ottosson, Kraftringen
Tommy Persson, E.ON Värme Sverige

Skaderiskanlys fjärrvärmeledningar
Charlotte Tengborg, E.ON Värme Sverige - sammanhållande
Kennet Djärv, Stockholm Exergi
Lars-Erik Hammarström, Tekniska Verken i Linköping
Patrik Nilsson, E.ON Värme Sverige
Peter Carlsson, Stockholm Exergi

Affärsmodeller för fjärrvärme och värmepumpar i fastigheter      
Per Örvind, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö - sammanhållande
Agneta Filén, Halmstads Energi & Miljö
Ann Björnsjö, Telge Nät
Cecilia Ibanez Sörenson, Vattenfall
Chirster Boberg, Stockholm Exergi
David Edsbäcker, Kraftringen
Emil Berggren, Tekniska Verken i Linköping
Johan Thelander, Karlstad Energi
Lena Olsson Ingvarsson, Mölndal Energi
Magnus Gunnarsson, Öresundskraft
Mattias Tellrud, Norrenergi
Petter Hansson, Göteborg Energi
Stefan Hjärtstam, Borås Energi och Miljö

Livslängdsprediktering och statusutvärdering av fjärrvärmeledningar               
Magnus Ohlsson, Öresundskraft - sammanhållande
Daniel Byström, Skellefteå Kraft
Gun Bjurling, Vattenfall
Josefin Ekman, E.ON Värme Sverige
Lennart Kramér, Göteborg Energi
Martin Linder, Tekniska Verken i Linköping
Shahriar Badiei, Vattenfall                  

Virtuella värmeverk         
Niklas Lindmark, Gävle Energi - sammanhållande
Henrik Landersjö, E.ON Värme Sverige
Staffan Stymne, Norrenergi
Stefan Hansson, Kraftringen
Svante Carlsson, Skellefteå Kraft

 

 

 

 

Utvärdering av projekt och rapport – här laddar du ner mall och beskrivning av processen