Rapport

Klimatbedömning av energilösningar i byggnader

En viktig del i omställningen till ett mer hållbart energisystem handlar om att välja energilösningar och strategier för renovering av byggnader som är klimatmässigt gynnsamma. Men det har tidigare saknats praktiska verktyg för att analysera klimatprestanda för olika energilösningar som tar hänsyn till interaktionen med energisystemet.

Nu finns ett nytt verktyg som miljövärderar byggnader på ett mer systemriktigt sätt än tidigare. Verktyget, kallat Tidstegen, beräknar hur en förändring i byggnadens energianvändning, det vill säga användningen av el, värme, kyla och bränslen, påverkar utsläppen av växthusgaser med hänsyn till samspelet med det övriga energisystemet.

Bygg- och fastighetsbranschen kan med hjälp av verktyget bland annat enklare se konsekvenserna av olika val och i ett tidigt skede planera energilösningar i ett klimatperspektiv. För energibolag innebär det att klimatsmarta beslut i bebyggelsen kommer att hjälpa energisystemet att också utvecklas i rätt riktning, och som hjälp behöver man då bra verktyg och miljöbedömningsmetoder.

Nyheter

Elnätsföretagen och transportsektorns elektrifiering

Nyligen samlades branschaktörer och forskare på Energiforsk, för att diskutera hur en fossilfri transportsektor kommer att påverka elnäten.

11 dec 2019


Kraftvärmenyheter och framåtblick

Härom dagen höll Samverkansprogram bränslebaserad el- och värmeproduktion konferens som var både övergripande och gjorde djupdykningar i de nya resultaten. Under två dagar diskuterades också kraftvärmens framtid tillsammans med forskare och kollegor.

9 dec 2019


Styrmedel som påverkar fjärrvärmen

I går genomfördes det sista av tre frukostseminarier som ett projekt i Futureheat arrangerar. Den här gången med Erik Dotzauer från Stockholm Exergi som gav en lägesrapport kring de styrmedel och regelverk som påverkar fjärrvärmen.

6 dec 2019


Ny kärnkraftsteknologi på väg

En viktig del i kärnkraftindustrins framtid handlar om att utveckla små modulära reaktorer. De tekniska detaljerna är ganska väl utvecklade. Utmaningarna handlar nu om politiska vägval och om att skapa standardiserade regelverk.

4 dec 2019


Nu startar Svenskt vattenkraftcentrums forskarskola igen!

De första kurserna hålls på Luleå Tekniska Universitet i början av december. Missa inte att informera dina studenter och kollegor om möjligheten att få en introduktion till hydraulisk design och tribologi. Det finns fortfarande några platser kvar!

21 nov 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2019-576

Författare

Ambjörn Lätt, Jenny Gode, Anders Sidvall, Nils Boberg, Johanna Nilsson och Ragnhild Berglund