Rapport

Status regionala fjärrvärmesamarbeten 2016

Drivkraften för nya fjärrvärmesammankopplingar är att göra kostnadseffektiviseringar i någon form. Det kan handla om ett ökat utnyttjande av industriell spillvärme, ett samgående eller uppköp av en fjärrvärmeverksamhet för att åstadkomma en storskalighet som ger kostnadsfördelar.

Här har regionala fjärrvärmesamarbeten och utvecklingstrender i Sverige under perioden 2014 till 2016 kartlagts. Tre nya fjärrvärmesamarbeten har realiserats och dessutom pågår diskussioner och utredningar i ytterligare minst två potentiella sammankopplingar där beslut väntas under våren 2017.

För att vara ett attraktivt val för sina kunder fortsätter företag i fjärrvärmebranschen att vara kostnadsmedvetna och att reducera sina kostnader för att producera och leverera fjärrvärme.  

Nyheter

Disputerar i strömningslära

Svenskt vattenkraftcentrums doktorand Arash Soltani Dehkarqani har utvecklat experimentella och numeriska metoder för att mäta och bedöma hur Kaplanturbiner påverkas av förändrade driftförhållanden.

14 jan 2020


Sök spännande doktorandtjänst om provning av material

Strålsäkerhetsmyndigheten och Energiforsk finansierar nu en ny doktorandtjänst inriktad på att med ultraljudbaserade mätmetoder prova egenskaper för material inom kärnkraftindustrin.

7 jan 2020


Att försörja vägar med elkraft

Nu tar vi reda på hur elförsörjningen till olika typer av elvägar kan ordnas. Frågor att lösa handlar både om energibehov och effektuttag och om att kunna ansluta till elnät som har kapacitet.

17 dec 2019


Underlättar förnybar energi i nätet

Nu startar ett forskningsprojekt i programmet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet som med hjälp av elkvalitetsdata från några nätoperatörer ska utföra en automatiserad identifikation av grundorsaken till störningar i elnätet.

13 dec 2019


Viktigt att få med elnäten i utvecklingen av eltransporter

Nyligen samlades branschaktörer och forskare på Energiforsk, för att diskutera hur en fossilfri transportsektor kommer att påverka elnäten.

11 dec 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:349

Författare

Ingrid Nohlgren