HUVA-dagen

HUVA-dagen 2015

HUVA - Energiforsks arbetsgrupp för Hydrologiskt UtVecklingsArbete bjöd in till HUVA-dag 2 december 2015 i Stockholm

HUVA-dagen är en samlingspunkt för utveckling inom vattenkraftsindustrins vattenhushållning och produktionsplanering. Fokus i år var på presentationer av de projekt som genomförts inom HUVA 2012-2015.

Ett 70-tal deltog och nedan finns dokumentation i form av bildserier för programpunkterna på dagen.

Barbro Johansson, SMHI

09.00 - Registrering och kaffe

09.30 - Välkomnande och inledning, Peter Calla, Vattenregleringsföretagen (ordf. i HUVA) / Cristian Andersson, Energiforsk

09.40 - Korrektion av systematiska fel i meteorologiska prognoser (HUVA), Jonas Olsson / Peter Berg, SMHI

10.10 - Statkrafts erfarenheter av distribuerad snömätning, Knut Sand, Statkraft

10.40 - BENSTRÄCKARE

11.00 - Vindrelaterad snöfördelning i hydrologiska modeller (HUVA), Barbro Johansson / Joel Dahné, SMHI

11.30 - Modelluppdatering med snödjupsmätningar och satellitbaserad snöinformation (HUVA), David Gustafsson / Göran Lindström, SMHI

12.00 - LUNCH

13.00 - Multimetodmodell för hydrologisk säsongsprognos (HUVA), Kean Foster, SMHI/ Lunds Universitet och Cintia Bertacchi Uvo, Lunds Universitet

13.30 - Kravis och isläggning – kunskapssammanställning (HUVA), Gunnar Hellström/Johan Casselgren/Angela Lundberg, LTU

14.00 - Vattenföringsmätningar och vattenföringsbestämning (HUVA), Ola Hammarberg, VDM

14.30 - KAFFE

15.00 - Magasinsbestämning och tillrinningsberäkning – utvärdering av möjligheter med laserskanningen från beredskapsprojekten, ny nationell höjddata (NNH) och satellitbilder (HUVA), Duncan McConnachie, WSP

15.30 - Diskussion, frågor och kort om HUVAs framtid, Peter Calla, Vattenregleringsföretagen (ordf. i HUVA) / Cristian Andersson, Energiforsk

16.00 - AVSLUTNING