Rapport

Ekologisk reglering

Här beskrivs hur produktionsförluster och miljönytta kan beräknas i reglerade vattendrag. För att bevara sin ekologiska integritet är ett vattendrag beroende av naturliga flöden och konnektivitet, det vill säga en möjlighet till spridning och fri passage för djur, växter, sediment och organiskt material.

Rapporten presenterar en metod för att ta fram scenarier för att införa ekologiska flöden i utbyggda vattendrag, så kallad ekologisk reglering med Umeälven som exempel. När man bygger dammar och kraftverk i ett vattendrag förändras den naturliga flödesdynamiken vilket ger stora förändringar jämfört med naturliga flöden. Dammarna orsakar även att forsar och strömsträckor däms över och att stränderna eroderar vilket leder till förluster av habitat.

Resultaten visar att med hjälp av bristanalys av flöden kan man återupprätta vissa flödesfunktioner utan betydande förluster för kraftproduktionen. Att helt återskapa naturliga flödesregimer medför dock stora produktionsförluster.

Nyheter

Här förbereds digitalisering i vattenkraft

Digitaliseringen är på väg in i energibranschen med stora kliv. Ett nytt referenssystemet kan underlätta omställningen. Det blev tydligt under utbildningen i hur standarden fungerar då deltagarna också fick möjlighet att tillämpa den praktiskt.

16 okt 2019


Viktigt erfarenhetsutbyte i Värmeklustret

Nu i veckan hölls den andra workshopen inom Energiforsks Värmekluster, ett initiativ som ska öka innovationstakten i värme- och kylabranschen och en arena för erfarenhetsutbyte.

11 okt 2019


Projektledare fossilfria transporter

Vi söker dig som vill jobba med en av vår tids största utmaningar – en fossilfri transportsektor. Är du effektiv och drivande i att hitta lösningar genom att samverka och sprida ny kunskap så är du kanske den vi letar efter!

13 sep 2019


Energiomställning för evigt?

– Energiomställningen kommer att pågå för evigt om vi inte accelererar utbyggnaden av grön energi. Just nu räcker inte investeringarna ens till för att täcka ökande efterfrågan, säger Laszlo Varro, chefsekonom på International Energy Agency (IEA).

11 sep 2019


Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

14 aug 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:449

Författare

Åsa Widén (även omslagsbild), Roland Jansson, Birgitta Renöfält, Erik Degerman, Dag Wisaeus