Rapport

Ekologisk reglering

Här beskrivs hur produktionsförluster och miljönytta kan beräknas i reglerade vattendrag. För att bevara sin ekologiska integritet är ett vattendrag beroende av naturliga flöden och konnektivitet, det vill säga en möjlighet till spridning och fri passage för djur, växter, sediment och organiskt material.

Rapporten presenterar en metod för att ta fram scenarier för att införa ekologiska flöden i utbyggda vattendrag, så kallad ekologisk reglering med Umeälven som exempel. När man bygger dammar och kraftverk i ett vattendrag förändras den naturliga flödesdynamiken vilket ger stora förändringar jämfört med naturliga flöden. Dammarna orsakar även att forsar och strömsträckor däms över och att stränderna eroderar vilket leder till förluster av habitat.

Resultaten visar att med hjälp av bristanalys av flöden kan man återupprätta vissa flödesfunktioner utan betydande förluster för kraftproduktionen. Att helt återskapa naturliga flödesregimer medför dock stora produktionsförluster.

Nyheter

Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

14 aug 2019


Värdens mest undersökta borrhål

För att öka kunskapen om att lagra och utvinna energi ur berggrunden behövs både teoretiska studier och praktiska tester. I Linköping utvecklar nu en grupp forskare och experter med olika inriktning tekniken med lagring av värme.

22 jul 2019


Vi ställde några frågor till vår vd Markus Wråke

Nu har halva 2019 gått. Vad har varit särskilt roligt under det här halvåret tycker du? –Jag skulle nog säga Greta Thunbergs förmåga att föra upp klimatfrågan till högsta politiska nivå i världen. Även om det är för tidigt att avgöra om det är en historisk vändpunkt i hur klimatfrågan behandlas, så är jag enormt imponerad av vad hon har åstadkommit.

29 jun 2019


Bli praktikant hos oss!

Vill du pröva hur det är att arbeta i energibranschens framkant och samtidigt vara beredd att hugga in där det behövs? Kanske går du en utbildning inom energi och miljö och vill ta ett sabbatsår, eller står i begrepp att välja utbildning och vill jobba ett tag.

26 jun 2019


Innovativa lösningar i elnätet

Energiforsk har fått i uppdrag att sammanställa exempel på innovativa digitala lösningar som testas eller används i det svenska elsystemet. Det är Forum för smarta elnät som står bakom projektet och som publicerar de olika exemplen löpande.

4 jun 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:449

Författare

Åsa Widén (även omslagsbild), Roland Jansson, Birgitta Renöfält, Erik Degerman, Dag Wisaeus